Cena AČK CENY ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ ZA ROK 2022 JSOU UDĚLENY

1. března 2023 proběhl 28. ročník předávání profesních Cen Asociace českých kameramanů v kině Lucerna v Praze. Udílení cen se konalo pod záštitou ministra kultury ČR Martina Baxy.

Prezident Asociace českých kameramanů prof. Marek Jícha přednesl řeč otevírající slavnostní večer:

foto: Ivan Vít

V našem kameramanském světě se podobně jako ve světě reálném děly v roce 2022 věci příjemné i nepříjemné. Z nepříjemných pro nás kameramany např. jmenujme kauzu nedobře zdigitalizovaného filmu režiséra Vojtěcha Jasného a kameramana Jaroslava Kučery Až přijde kocour. Přes všechny protesty naší Asociace, protesty odborné veřejnosti i majitelů autorských práv je tento film stále NFA promítán na mezinárodních festivalech a distribuován po celém světě. Totéž se děje s nechvalně známou sérii tzv. Maďarských digitalizátů. My ale stále věříme, že vedle dokonale digitálně zrestaurovaných amerických a francouzských filmů budou moci diváci vidět i ty naše české. Chceme na tom s českými archiváři spolupracovat. Hledáme k tomu správnou cestu.

Pokračovat ve čtení „Cena AČK CENY ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ ZA ROK 2022 JSOU UDĚLENY“

Cena AČK Udílení Cen Asociace českých kameramanů za rok 2022

Asociace českých kameramanů bude letos po 28. udílet prestižní profesní Ceny AČK za vynikající kameramanská umělecká díla v oblasti filmu a televize, která vznikla v roce 2022.

Asociace českých kameramanů společně s občanským sdružením DILIA udělí na návrh svého prezídia Cenu za celoživotní kameramanské dílo paní kameramance Věře Štinglové.

Asociace českých kameramanů společně s občanským sdružením OOA-S udělí cenu „Uznání OOA-S a AČK“ studentovi katedry kamery FAMU Filipu Hájkovi za film „IMPULSIUM“. Toto uznání je určeno posluchačům oboru kamery filmových škol v České republice za mimořádný počin v oblasti obrazové koncepce filmu. 

Pokračovat ve čtení „Cena AČK Udílení Cen Asociace českých kameramanů za rok 2022“

Cena AČK 2020

26. Slavnostní předání Cen Asociace českých kameramanů

Předání cen se konalo ve čtvrtek 2. září 2021 v 18.30 hodin v kině Lucerna

Slavnostní večer zahájil prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha večer uváděla moderátorka Jitka Novotná

„Ceny AČK se měly udílet již v únoru letošního roku, ale pandemie koronaviru tomu zabránila. Proto se scházíme až dnes v pro nás netradičním čase začátku školního roku. Dnes tedy bude možné, alespoň částečně profesní ceny AČK fyzicky jejich držitelům předat. Proč částečně? Jak za chvíli uvidíte jednu Cenu jsme již jejímu držiteli předali a potom covid-19 nás stále pronásleduje. Někteří držitelé Cen se na dnešní večer opět nedostanou. Nemáme ještě vyhráno. Proto také děkuji Vám všem za roušky a jinou ochranu, kterou máte a pevně věřím, že se brzo začne blýskat na lepší časy a filmová představení budou zase probíhat v piném nasazení.

Coronavirus nás donutil k digitální komunikaci z domova, tzv. homeoffice. Díky tomu jsme mohli více sledovat televizní vysílání a v něm hodnotit restaurované filmy ze zlatých fondů národních kinematografií. Bohužel to také odhalilo, jak tristní je stav digitalizovaných českých filmů. Je pro nás kameramany proto velmi povzbudivé, že Česká televize započala s kvalitní digitalizací v piné filmové kvalitě 4K. To přinese divákům potěšení z naší práce. Rád bych za to České televizi poděkoval. Je škoda, že se stále ještě objevují neodborné pokusy jak kameramany z digitálizačního procesu odstranit. Tyto pokusy bývají ale pravidelně doprovázeny skandály, jako například nově u digitálně pokaženého filmu Až přijde kocour, který natočili mistři české kinematografie Vojtěch Jasný a Jaroslav Kučera. Věříme, že pan ministr kultury, který dal záštitu dnešní oslavě kameramanské práce, v této věci neprodleně pomůže.“

Marek Jícha
Pokračovat ve čtení „Cena AČK 2020“