Otevřený dopis OOA-S ředitelce Odboru Věda a vývoj MKČR ve věci dodržování pravidel výzkumu a vývoje

Vážená paní ředitelko,

OOA-S vykonává kolektivní správu autorských práv pro obor výtvarný a architektonický (včetně děl audiovizuálně užitých, jako jsou díla kameramanů, architektů, scénografů, kostýmních výtvarníků a dalších výtvarníků filmu) nově na základě oprávnění zedne 5.8.2009 (dle rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK-S 2797/2009 OAP, v právní moci ode dne 13.8.2009 www.mkcr.cz, www.ooas.cz). Toto oprávnění nahrazuje dřívější oprávnění dle rozhodnutí MK ČR ze dne 9.7.1997, č.j. 5534/97.

Vzhledem k množícím se dotazům, intenzivní diskuzi a zájmu části členské obce OOA-S obracím se na Vás s dotazem, jak bude řešen případ projektu NAKI II DG16P02H005 – Laterna magika (realizátor NFA), který je ve výpisu MKČR označen jako neúspěšný.

Pokračovat ve čtení „Otevřený dopis OOA-S ředitelce Odboru Věda a vývoj MKČR ve věci dodržování pravidel výzkumu a vývoje“

Zeptejme se svých režisérů, jak to se svými filmy vlastně myslí?

Vážení kolegové, dostal se nám do ruky dopis, který zaslala Rada ARAS, Asociace režisérů a scenáristů, panu ministrovi Lubomíru Zaorálkovi.

Prosím přečte si jej pozorně a zeptejte se svých režisérů, jak to tedy myslí se svými filmy, které také obsahují naší kameramanskou práci.

Pokračovat ve čtení „Zeptejme se svých režisérů, jak to se svými filmy vlastně myslí?“

Analýza CPA proč došlo k poškození filmu Až přijde kocour digitalizací NFA

Problematikou digitálního restaurování filmových děl je řešení možností odstranění degradací barevnosti a kontrastu archivních filmových materiálů vzniklé během uplynulého času. V případě filmu „Až přijde kocour“ je to 58 let. Tyto degradace se dají dnešními digitálními nástroji odstranit a tyto úpravy kontrolovat prostřednictvím kvalifikovaného odhadu digitálního restaurátora, který se opírá o expertízy odborníků v oborech kamera a zvuk.

Pokračovat ve čtení „Analýza CPA proč došlo k poškození filmu Až přijde kocour digitalizací NFA“