Narovnejme podmínky pro práci v kultuře

Narovnejme podmínky pro práci v kultuře, kterým se v ČR přes 30 let nevěnovala pozornost! V ČR dosud neexistují specifická opatření pro práci umělců na volné noze. Ti jsou proto v některých oblastech diskriminováni oproti jiným odvětvím. Většina států EU přitom konkrétní opatření za posledních 40 let zavedla, další je postupně zavádí. Více se dozvíte v animovaném videu, které na toto téma ARAS vyrobil.

Prvním krokem k nápravě má dle Ministerstva kultury být dobrovolný registr umělců a navazující stipendijní program – o jejich spuštění vás budeme informovat.

Naše Asociace plně podporuje a děkuje za iniciativu našich kolegů a kolegyň a věříme, že společnými silami se nám podaří zlepšit postavení umělců nejen v audiovizuálním průmyslu.