CERTIFIKACE METODIK DRA

METODIKY DRA DIGITÁLNÍHO RESTAUROVÁNÍ KONEČNĚ CERTIFIKOVÁNY!

Ministerstvo kultury České republiky vydalo dne 14. 9. 2017 certifikační osvědčení šesti metodik Digitálně restaurovaného autorizátu — DRA. Tyto metodiky jsou úspěšným výstupem pětiletého výzkumného projektu Akademie múzických umění v Praze pod vedením profesora MgA. Marka Jíchy v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) pod názvem Stanovení objektivní metodiky hodnocení kvality kinematografického obrazu z pohledu zrakového vjemu diváka s cílem vytvoření rovnocenné restaurované digitální kopie v porovnání s mateřskými archivními filmovými obrazovými zdroji.

Pokračovat ve čtení „CERTIFIKACE METODIK DRA“

PODNĚTY A NÁVRHY PRO SCHŮZKU S VEDENÍM ČESKÉ TELEVIZE

Vážení kolegové,__
prosím Vás o pomoc při přípravě dalšího setkání s vedením České televize. Měli bychom odeslat naše připomínky a podněty, abychom společně s ČT připravili toto jednání. Prosím Vás o zaslání podnětů k jednání na moji emailovou adresu. Soustředím vše a rosešlu zpět k Vám, abychom kontrolovali výslednou strukturu otázek a připomínek. Potom dojednáme termín schůzky s ČT a sestavíme naši delegaci.__
Děkuji a zdravím__
Marek Jícha _
prezident Asociace českých kameramanů __
+420 723437344 _ lampafilmx@gmail.com