KAMERAMANSKÉ DNY – VÝZVA KE SPOLUPRÁCI

Štáb mezinárodního kameramanského filmového festivalu KAMERA OKO Ostrava 2014 ve spolupráci s Asociací českých kameramanů
uspořádá v letošním roce 4 Master Classy:

Kameramanské dny od 28. – 31. května 2014
Master Class – Digitalizace národního fondu z pohledu kameramanů, Jaromír Šofr a Ostře sledované vlaky
Master Class – jako součást festivalu Kamera OKO – zahraniční host
Vánoční Master Class s domácím kameramanem

Organizační tým pořádající tyto Master Classy hledá pomocníky z řad Asociace českých kameramanů, kameramany, kteří by chtěli pomoci s organizací, komunikovali by s hosty, pracovali jako spolupořadatelé setkávání a pracovali jako aktivní iniciátoři tohoto kameramanského dění.
Prosíme zájemce, aby se hlásili buďto panu Jakubu Felcmanovi, řediteli Festivalu kamera OKO mob.: 608661682
nebo Marku Jíchovi mob.: 723437344
Je to příležitost rozhýbat trochu stojaté vody v pražské kotlině a pozvat si do Prahy známé osobnosti, jak to mají ve zvyku naši polsští sousedé, například.

OTEVÍRÁ SE NOVÁ SEKCE NA STRÁNKÁCH AČK

Otevíráme novou sekci na stránkách AČK – AKTUALIZACE V ADRESÁŘI ČLENŮ AČK
Prosíme o Vaši pozornost k aktualizaci a kontrole Vašich kontaktů a také o doplnění údajů pro potřeby seznamu členů AČK.
Každý člen má povinnost uvést svoje jméno a kontaktní adresu, telefon a email.
Každý člen má možnost uvést svůj životopis, fotografii, fotografii z natáčení a odkaz na svoje webovské stránky
PROSÍME KONTAKTUJTE našeho člena Vidu GUNARATNU, který se stará o aktualizaci sekce ČLENOVÉ
Vidu Gunaranta: vidumg@gmail.com tel.: 723806423