TISKOVÁ ZPRÁVA NADACE ČESKÉ BIJÁKY – DIGITALIZACE FILMU OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY