KAMERAMANSKÝ FESTIVAL KAMERA OKO V OSTRAVĚ

Dne 25.září 2009 byl zahájen nový filmový festival KAMERA OKO.

Město Ostrava má ambici stát se Městem kultury 2015 v rámci Evrospké Unie a žádat tak o nemalé dotace. Vstoupilo do soutěže o tento hrdý titul s ostatními evropskými městy. Součástí takovéto soutěže je samozřemě prokázat se množstvím festiavlů a jiných kulturních aktivit. Asociace českých kameramanů byla organizátory festivalu požádána o profesní zaštítění tohoto festivalu.
Proběhlo jednání prezidia Asociace s ředitelem festivalu Jakubem Felcmanem, avšak toto jednání proběhlo opravdu velmi těsně před uvedením festivalu, tedy v nepřijatelně krátké době. Asociace tak nemohla svoji záštitu festivalu dát, protože neměla možnost do struktury příprav festivalu nijak zasáhnout. Nedošlo tedy ke kontrole kvality ostravských kin a projekčních sálů, což byla zásadní podmínka Asociace českých kamramanů. Dalším problémem bylo, že nedaleko od Ostravy probíhá současně jiný mezinárodní kameramanský festival CAMERAIMAGE (www.camerimage.pl), který je zaštiťován IMAGO, Federací evropských kameramanských asociací, jejímž členem je i AČK. Jde tedy o konflikt termínů a funkce stejného druhu festivalu. AČK bude muset vysvětlit IMAGO, proč se takovýto konfliktní festival v České republice pořádá. CAMERAIMAGE patří k jednomu z nejprestižnějších kameramanských festivalů s dlouhodobou tradicí. AČK se tedy s pořadateli dohodlo na spolupráci v přípravách až dalšího ročníku KAMERA OKO – 2010 a deklarovala svoje požadavky na kvalitu kinoprojekcí i spolupráci na programu festivalu.

Na zahajovacím představení v kine VESMÍR, byl účasten kameraman Marek Jícha, který zde v předpremiéře představil nový český film režiséra Tomáše Vorla Ulovit miliardáře, první český 4K film. Jíchův dojem z kvality projekcí, které v Ostravě měl možnost navštívit, byl otřesný. Plátno v kině VESMÍR (bývalé kino 70mm) je špinavé a několikanásobně viditelně sešité, zcela neodpovídající současným alespoň průměrným projekčním standardům. V projekci MINIKINO byly filmy promítány na plátno doslova čtvercového formátu.

To tedy znamená, že aby mohla Asociace českých kameramanů zaštítit takovýto mezinárodní kameramanský festival, musí se toho v Ostravě změnit opravdu mnoho. Držíme tedy Ostravě palce a věříme, že nalezne prostředky na kompletní rekonstrukci všech kinosálů, tak aby odpovídaly alespoň standardní projekční normě. Kino VESMÍR by ale potřebovalo osadit nejenom novými projektory 35mm, novým plátněm, zvukovou Dolby aparaturou, celkovou rekonstrukcí interiéru, ale také novým digitálním projektorem normy Digital Cinema 4K. Do té doby není možné pozvat do Ostravy žádné zahraniční kameramany, Byla by to zkrátka mezinárodní ostuda. Doufejme že to Ostrava dokáže, nápad mít kameramanský festival také v Čechách je skvělý.

PRVNÍ DIDITÁLNÍ ČESKÝ 4K FILM – ULOVIT MILIARDÁŘE

PRVNÍ ČESKÝ DIGITÁLNÍ 4K FILM – POPRVÉ JAKO KDYSI JAN KŘÍŽENECKÝ PROMÍTL 35mm FILM NA PRAŽSKÉM VÝSTAVIŠTI – TENTOKRÁTE V HRADCI KRÁLOVÉ PROMÍTLI PÁNOVÉ Z VORELFILMU POPRVÉ PRVNÍ DIGITÁLNÍ ČESKÝ FILM 4K
Tak je to tady, už se to podařilo i nám v Čechách!!! DCDM 4K = 35mm, ale digitálně!!!
ULOVIT MILIARDÁŘE – nový český film režiséra Tomáše VORLA

Dne 1.října 2009 došlo v kině CENTRAL v Hradci Králové v 19.15 k první kinoprojekci digitálního snímku promítaného ze zaklíčovaného masteru DCDM 4K. Film Ulovit milardáře byl natočen kamerou RED ONE, data byla zpracována ve 4K rozlišení na softwaru FinalCutPro, a po té byl vypálen do 35mm kopií. Poprvé ale byl vyroben také DCDM 4K digitální master. To se uskutečnilo ve společnosti UPP pod vedením pana Ivo Maráka. Protože do té doby neexistovalo kino s digitálním projektorem 4K rozlišení, nebylo možno DCDM mastery promítat digitálně. Před Ulovit miliardáře již vznikl DCDM 4K master filmu Tobruk, nebyl však distribučně promítán a rovněž tento film nebyl natočen digitálně, ale na filmovou surovinu 35mm. Tobruk tedy není 1. digitální 4K film. Digitální film Ulovit miliardáře je produkt tvůrčího týmu kolem režiséra Tomáše Vorla, který patří k hlavním propagátorům digitálního filmu v Čechách. Před filmem Ulovit miliardáře natočil digitálně celovečerní filmy Z města cesta (DV), Skřítek (2K), Gympl (2K). Film Ulovit miliardáře natočil kameraman Marek Jícha, který film digitálně pospprodukoval na FinalCutuPro společně s Patrikem Velkem (Achtung 4K), který provedl pro film trikové práce. Na celé věci má také velikou zásluhu pan Leoš Kučera, ředitel kina Central v Hradci Králové. Ten se zasloužil o fakt, že byl konečně v Čechách nainstalován digitální projektor s rozlišením 4K. To že se tak nestalo v Praze je velikou ostudou pro Prahu, která zdá se zaspala vývoj. Ani multikina se nehrnou do instalací 4K projektorů. Digitalizace kin probíhá v současnoti pouze ve formátu 2K a to hlavně z důvodu kompatibility 2K projektorů s módním atrakčním systémem 3D. První 4K projektor byl tedy uveden v klasickém artovém kině, bývalém kině pro 70mm filmy, kině CENTRAL v Hradci Králové. Kino si při této příležitosti připomnělo 80. výročí svého trvání.


Z leva: Ing.Jejkal z firmy SONY u 4K projektoru CINEALTA spolu s kameramanem Markem Jíchou


Zleva: Patrik Velek (trik+post), Leoš Kučera (kino), Tomáš Vorel (producent a režisér), Marek Jícha (kameraman)