Otevřený dopis OOA-S ředitelce Odboru Věda a vývoj MKČR ve věci dodržování pravidel výzkumu a vývoje

Vážená paní ředitelko,

OOA-S vykonává kolektivní správu autorských práv pro obor výtvarný a architektonický (včetně děl audiovizuálně užitých, jako jsou díla kameramanů, architektů, scénografů, kostýmních výtvarníků a dalších výtvarníků filmu) nově na základě oprávnění zedne 5.8.2009 (dle rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK-S 2797/2009 OAP, v právní moci ode dne 13.8.2009 www.mkcr.cz, www.ooas.cz). Toto oprávnění nahrazuje dřívější oprávnění dle rozhodnutí MK ČR ze dne 9.7.1997, č.j. 5534/97.

Vzhledem k množícím se dotazům, intenzivní diskuzi a zájmu části členské obce OOA-S obracím se na Vás s dotazem, jak bude řešen případ projektu NAKI II DG16P02H005 – Laterna magika (realizátor NFA), který je ve výpisu MKČR označen jako neúspěšný.

Pokračovat ve čtení „Otevřený dopis OOA-S ředitelce Odboru Věda a vývoj MKČR ve věci dodržování pravidel výzkumu a vývoje“

Projekce AČK – Zrcadla ve tmě

Srdečně Vás zveme na další projekci z našeho cyklu. Tentokrát si budeme promítat film kameramanky Jany Hojdové AČK a režiséra Šimona Holého Zrcadla ve tmě.

Těšíme se na viděnou v kině Ponrepo ve středu 18.5. od 20:30.