TISKOVÁ ZPRÁVA A.Č.K. a FITES – VÝZVA KE KONGRESU FIAF

Tisková zpráva Asociace českých kameramanů a Českého filmového a televizního svazu FITES

Asociace českých kameramanů a Český filmový a televizní svaz FITES u příležitosti 74. kongresu FIAF (International Federation of Film Archives) v Praze připomíná laskavé pozornosti delegátů, že v roce 2017 vzniklo v České republice v rámci výzkumného programu NAKI (Národní kulturní identity) sedm unikátních certifikovaných metodik digitálního restaurování národního filmového fondu pod názvem Digitálně restaurovaný autorizát (DRA).

Pokračovat ve čtení „TISKOVÁ ZPRÁVA A.Č.K. a FITES – VÝZVA KE KONGRESU FIAF“

TISKOVÁ ZPRÁVA OOA-S – VÝZVA KE KONGRESU FIAF

OOA-S se připojuje k tiskové zprávě Asociace českých kameramanů při příležitosti 74. kongresu FIAF v Praze.

OOA-S (Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Národní 937/41), se připojuje se shodným stanoviskem k tiskové zprávě Asociace českých kameramanů A.Č.K.

Plně potvrzujeme i vážnost situace ohledně dosavadního alarmujícího přístupu zákonem povolaných správců českého národního filmového dědictví, resp. vykonavatelů státem držených práv k filmovým dílům, kteří dosud zadávali státní digitalizační zakázky zcela bez jakékoliv certifikované metodiky, bez nároků na autorizaci a na dodržení vysoké umělecké úrovně původní podoby díla.

I my proto s nadějí doporučujeme Vaší pozornosti sedm certifikovaných metodik digitálního restaurování národního filmového fondu (pod názvem Digitálně restaurovaný autorizát – DRA) a velmi vřele vyjadřujeme respekt i vděčnost pražské univerzitě AMU a odbornému týmu pod vedením prof. Marka Jíchy.

Pokládali bychom za racionální a hospodárný postup, kdyby stát, který dříve naprosto rozumně investoval do výzkumu a vytvoření nezávislých metodik na neutrální akademické půdě a nyní obdržel dlouho očekávané certifikované výstupy, (mimochodem v odborných kruzích vysoce hodnocené), nyní postupně zavázal i podřízené veřejnoprávní instituce respektovat tyto výstupy.

Rozhodující především je, aby již všichni budoucí zhotovitelé pracující pro státní instituce při digitálním restaurování filmů byli povinni tyto odborné postupy metodik DRA (lege artis vedoucí k dosažení dobrých výsledků) dodržovat, aby následně příslušné státní instituce nechávaly před přijetím hotových zakázek expertně kontrolovat (prostřednictvím nezávislého odborného pracoviště) dodané výsledky od zhotovitelů a aby také důsledně uplatňovaly reklamační nároky.

To vše v zájmu zachování kvality, umělecké úrovně a sdělitelnosti výpovědi původního uměleckého záměru každého znovuzrozeného díla, nikoliv jen jeho vulgarizované verze či náhražky.

Za OOA-S Eva Štěpánková, ředitelka

PDF tiskové zprávy ZDE

ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU NAKI – METODIKY DRA

Vznik certifikovaných metodik DRA byl potvrzen kladným hodnocenín MKČR

Souhrnné zhodnocení splnění cílů projektu zpravodajem RMKPV:

Původně – v r. 2013 pracovali na Metodice digitalizace Národního filmového fondu dva účastníci: hlavní AMU (FAMU katedra kamery a katedra zvukové tvorby) a vedlejší – NFA. Již od začátku mezi nimi došlo ke sporu, který stále narůstal. Po odstoupení NFA došlo k rozhodnutí AMU, udržet výzkum v jeho původním zadání. Proto vznikla žádost o změnu projektu – Dodatek č. 4 z r. 2015.

Pokračovat ve čtení „ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU NAKI – METODIKY DRA“

VÝZVA K PŘIHLÁŠKÁM KAMERAMANI FOTOGRAFUJÍ 2018

Vážení kolegové kameramani, členové Asociace českých kameramanů,

po letošním nezdaru s uspořádáním naší tradiční výstavy Kameramani fotografují 2018 se mi podařilo domluvit alternativní, ale dost možná i lepší variantu ve spolupráci s panem ředitelem Barrandov Studia a.s. Petrem Tichým. Domluvili jsme se, že uspořádáme tuto akci letos společně Barrandov Studio a A.Č.K. a to na dvou místech. V rámci otevření Mezinárodního karlovarského filmového festivalu v Galerii umění Karlovy Vary a potom v Praze v Galerii Portheimka. Ve Varech budou fotografie vystaveny přes celé léto a v Galerii Portheimka přes celé září. Posílám Vám anonci k přihlašování na tuto akci a prosím všechny z Vás, kdo mají o účast na výstavě zájem, aby dodrželi termín přihlášek.

Děkuji a jsem s pozdravem

Marek Jícha
prezident Asociace českých kameramanů

PDF ZDE