TISKOVÁ ZPRÁVA A.Č.K. a FITES – VÝZVA KE KONGRESU FIAF

Tisková zpráva Asociace českých kameramanů a Českého filmového a televizního svazu FITES

Asociace českých kameramanů a Český filmový a televizní svaz FITES u příležitosti 74. kongresu FIAF (International Federation of Film Archives) v Praze připomíná laskavé pozornosti delegátů, že v roce 2017 vzniklo v České republice v rámci výzkumného programu NAKI (Národní kulturní identity) sedm unikátních certifikovaných metodik digitálního restaurování národního filmového fondu pod názvem Digitálně restaurovaný autorizát (DRA).

Zdroj: https://invenio.nusl.cz/search?ln=en&sc=1&p=4900_a:’Metodiky digitalizace Národního filmového fondu’&f=&action_search=Search&c=Vysokoškolské kvalifikační práce&c=Zprávy&c=Autorské práce&c=Firemní literatura&c=Konferenční materiály&c=Analytické a metodické materiály&c=Propagační materiály

Digitalizaci uměleckých kinematografických děl v současné době provázejí vážné problémy. Spokojenost filmařů a diváků s výslednými digitalizáty je spíše malá. Důvodem jsou nevhodné postupy, které byly používány namísto metod zajišťujících kvalitní digitální restaurování filmů a jejich efektivní zpřístupnění divákům, školám a výzkumné sféře.

Jelikož sbírky filmových archivů jsou součástí národního kulturního bohatství, je v zájmu států a veřejnosti, aby kvalitní metodika digitálního restaurování existovala. V České republice se to podařilo. Máme mezinárodně certifikované metodiky DRA, zajišťující kvalitní a autorizovanou digitalizaci. V letech 2015-2017 proběhlo několik testů digitálního restaurování v rámci aplikovaného výzkumu na Akademii múzických umění v Praze (FAMU) metodou DRA s velmi pozitivním ohlasem u odborné veřejnosti a distributorů.

Český Národní filmový archiv (NFA) provedl několik pokusů o digitalizaci bez autorizace a bez ověřené metodiky, které nedopadly dobře. Mezi jinými šlo i o film režiséra Františka Vláčila Adelheid, natočený v roce 1969 podle stejnojmenné novely Vladimíra Körnera. Kolekce 12ti filmů digitalizovaných NFA nebyla odbornou veřejností přijata kladně, 80 významných filmových tvůrců protestovalo, pročež vznikla odborná komise ministra kultury, která se usnesla takto:

„. . .filmy nelze přijmout jako restaurované. Restaurované filmy musí mít jednotný obrazový koncept shodný s konceptem autorů, a to jak obrazu, tak zvuku. Ve sledovaných filmech nejenže u některých filmů byl koncept špatně zvolen, ale u všech filmů byl obraz v průběhu barevně nevyrovnaný, to znamená špatně vygradovaný. Z toho pohledu se tedy nedá tyto filmy považovat za správně zrestaurované, což potvrzuje i množství reakcí odborné veřejnosti.“.

Zdroj https://www.ceskam.cz/userfiles/files/ZPRAVA KOMISE MKCR O DIGITALIZACI NFA.pdf

Metodika DRA přináší jednoduché a levnější postupy, které vyhovují jak autenticitě původního vzhledu kinematografických děl, tak potřebám distributorů v rámci nových projekčních technologií.

Asociace českých kameramanů vyzývá delegáty FIAF, aby se seznámili s certifikovanými metodikami DRA a vyzkoušeli i jejich účinnost. Asociace českých kameramanů A.Č.K. Český filmový a televizní svaz FITES.

Více informací na:
https://www.ceskam.cz/obsah/dra/
http://www.research-dra.com/