Třeštění kolem 4K

Označení 4K, stejně jako pojmy 2K, HD či SD poskytují zasvěceným informace o jednom z nejvýznamnějších kritérií kvality pohyblivého, tedy kinematografického obrazu. Tímto kritériem kvality obrazu je jeho rozlišení. Filmový obraz je specifický charakteristickou strukturou zrnitosti, která se liší u různých typů filmové suroviny a zejména u starých filmů má podstatný vliv také laboratorní zpracovatelský proces. To co na diváky ještě donedávna působilo jako filmový vzled (ještě si pamatovali projekce z filmových kopií) a co je předmětem obliby u filmofilů, navštěvujících projekce filmových archivů, aby zhlédli filmy z původních filmových kopií, zmizelo dnes u kinematografických děl vyráběných pouze digitální technologií. Rozlišení 4K přináší v procesu digitálního restaurování 35mm filmů tuto autentickou informaci k divákům v digitální podobě nejkvalitněji a protože jde o fenomén filmového vzhledu, je to opravdu důležitý prvek pro celkový účin filmového díla (představení). Všude na světě je používáno jako základní (rozumíme standardní) 4K rozlišení – DCP4K. Návrat zpět do úvah o dostačujícím rozlišení 2K je základním nepochopením problematiky, a proto by takovéto rozhodování nemělo příslušet technikům – skeneristům, zvažujícím pouze parametry ekonomického efektu versus viditelnosti obrazových detailů. O to ve skutečnosti přece vůbec nejde!

Pokračovat ve čtení „Třeštění kolem 4K“

STANOVISKO AČK KE ZPRÁVĚ NFA O OMYLECH O DIGITÁLNÍM RESTAUROVÁNÍ

VYJÁDŘENÍ ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ KE ZPRÁVĚ NFA PUBLIKOVANÉ NA WEBU NFA DNE 17.4.2015 S NÁZVEM OMYLY O DIGITÁLNÍM RESTAUROVÁNÍ

NFA:
V posledních týdnech se v médiích objevují zavádějící a nepravdivé informace o digitálním restaurování a digitalizaci. Rozhodli jsme se proto uvést některá tvrzení na pravou míru.

Digitalizace slouží k dlouhodobému zachování filmů

Není pravda. Digitalizace slouží k tomu, aby se filmy mohly hrát v digitalizovaných kinech, vysílat v televizích a sledovat na internetu. Každý, komu se porouchal disk s důležitými soubory, ví, jak obtížné je dlouhodobé uchování dat. Filmový materiál vydrží ve správných podmínkách stovky let. Definitivní a uspokojivá odpověď na otázku, jak uchovat digitální kinematografii pro budoucí generace, ještě nebyla nikde na světě nalezena.

Pokračovat ve čtení „STANOVISKO AČK KE ZPRÁVĚ NFA O OMYLECH O DIGITÁLNÍM RESTAUROVÁNÍ“

JESSICA HORVÁTHOVÁ O TAXIKÁŘI A DIGITALIZACI V NFA

JESSICA HORVÁTHOVÁ O TAXIKÁŘI A DIGITALIZACI V NFA
Část z projevu Jessicy Horváthové na 5. Kongresu konfederace umění a kultury dne 21. dubna 2015 v Praze v 11. hodin.

Část projevu:
„Nedávno jsem se prostřednictvím pořadu: Praha versus taxi a Praha versus prachy seznámila, naštěstí jenom virtuálně, s předsedou odborů taxikářů, jméno si nepamatuji ač se k němu hrdě hlásil, stejně jako se hrdě hlásil k 200 korunám za kilometr a k tomu, že ti cizinci si vlastně o to, aby je okrádali sami říkají, a že oni jako taxikáři se za své postupy nestydí a budou to dělat dál, protože na ty, co by jim v tom chtěli zabránit a na policajty oni mají své páky. Neopomněl připomenout tomu chlapci, co ty reportáže dělá, aby si dal pozor, že taky může špatně skončit. Skvělá reklama pro odboráře – doporučuji seznámit se na STREAM.cz pořady Praha versus prachy a Praha versus taxi. Je to mazec.
Při té příležitosti jsem si uvědomila, že se přece jenom se svými problémy, nacházíme v lepší kulturní společnosti anžto, vedle bosse taxikářů je vpravdě nečistý boj inteligentního a akademicky vzdělaného hráče, který zčista jasna přešel na druhou stranu, kde dále hraje tvrdě, kombinuje chytře i síť intrik buduje velmi pečlivě a je dobrý hráč, který žel dnes hraje za jiný tým, byť často, poměrně viditelně a průhledně, chybuje z hlediska morálního. Je to jen můj osobní názor, omlouvám se kolegům z NFA , kteří jsou tady dnes pouze jako hosté (alespoň slíbili, že přijdou), protože v rámci loajality ke svému bossovi vystoupili z KINOSu. Zdůrazňuji, že vedle bosse taxikářů se mi zmíněný protihráč jeví jako sofistikovaná bytost, se kterou by měla být možná domluva, připouštím, že se mohu mýlit.
Na vysvětlenou: Konfederace umění a kultury resp. její Prezídium podpořilo Memorandum AČK související s digitalizační metodikou DRA jako součástí výzkumného projektu NAKI, který stát podpořil částkou 52 milionu na pět let. Zadáním projektu je vytvoření metodik digitalizace národního filmového fondu. DRA je metoda digitálního restaurování určena zejména pro filmy ze zlatého fondu české kinematografie. Projekt vznikl na FAMU, jedním z iniciátorů byl mimo jiné i pan PhDr. Michal Bregant dnes ředitel Národního filmového archivu a onen chytrý protihráč. Projekt NAKI má čtyři základní úkoly :
1. Vypracování metodiky pro kvalitní restaurování
2. Sestavit kompletní tabulku používaných filmových technologií v historii, myslí se tím stoletá historie, popsat je a navzorkovat pro využití v budoucnosti
3. Vybudovat certifikovanou digitální laboratoř na akademické půdě AMU v Praze, jakožto nezávislou platformu s mezinárodním přesahem evropské kompetence
4. Certifikace definovaných metodik a jejich číselné vyjádření.
DRA — digitálně restaurovaný autorizát — metodou DRA vznikne originální zdroj filmu v digitální podobě, DRA je ekvivalentním zdrojem srovnatelným s filmovým negativem, do kterého je vložen restaurátorský odhad, z něhož lze dělat další kopie. Tento zdroj bude možné v budoucnu i dále restaurovat. Nebudu Vás unavovat detailním výkladem, koho to opravdu zajímá může se obrátit na Prof.MgA. Marka JÍCHU nebo Prof. MgA. Jaromíra ŠOFRa, pro nás je podstatné, že pan doktor Bregant který se mezitím stal ředitelem NFA se rozhodl, že tak kvalitní digitální restaurování díla vlastně ani nepotřebujeme, že to udělá všechno se svými lidmi „in house“ v NFA a, že vlastně k tomu ty kameramany, ať už žijící nebo nežijící vlastně ani nepotřebuje. Zapomíná však, že by tím jednoznačně porušil Autorský zákon, dle kterého bez autorů resp. jejich svolení je takový zásah do autorských práv neprůchodný, cituji: „Autor má právo na nedotknutelnost díla, zejména právo udělit svolení k jakékoliv změně nebo jiného zásahu do svého díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou tzv. autorský dohled.“ U žijících autorů je věc zcela jednoznačná a u nežijících autorů musí dát souhlas dědicové a je třeba, aby do expertní skupiny přítomné digitalizaci byli přizvaní kameramani, režiséři, zvukaři jako odborný „autorský“ dohled. Všechno vypadá jasně a logicky. Vážíme si archivářů i jejich dlouholeté práce ve ztížených podmínkách, vážíme si jejich odbornosti a mnoholetých zkušeností na poli dokumentace, systematizace a archivace analogových materiálů, ale digitalizace je přece jenom obor pro všechny nový, který především vyžaduje společný výzkum a společnou cestu ke zvládnutí všech překážek.
Možná se mýlím, ale vtírá se zde pocit, že jde zase jen a jen o peníze, s přibývajícími zkušenostmi je totiž digitalizace metodou DRA stále levnější a levnější, že by se pan ředitel bál, že nakonec bude digitalizace Zlatého fondu české kinematografie svěřena digitální laboratoři na AMU či jiným externím dodavatelům jako např. Nadaci české bijáky, která vlastně dosud provedené digitalizace z nemalé částí financovala, aniž ji bylo, jakkoliv, alespoň formou titulku, v konečné verzi poděkováno. Nesmíme totiž zapomínat, že na jednotlivé zakázky bude v budoucnu vypsána veřejná soutěž a před rokem, dvěma byla řeč o částce 2,5 milionů za jeden film, dnes je metoda DRA už na 1,5 milionů a určitě se podaří cenu ještě snížit. Možná předjímám, ale vedle předjímání druhé strany, že kameramani mají v úmyslu využít příležitosti a svá díla „vylepšovat“ je mé předjímání jen docela logickým něžným povzdechem.
Vrátím se ještě na chvilku k pojmu odborář, nevím kolik z vás, zde přítomných je přesvědčeno o smysluplnosti odborů v dnešní době a kolik je kolektivních členů, jen proto, že majetek odborářů nestihl někdo kompletně ukrást, takže se můžeme, tak trochu, cítit spolumajiteli. Asociace sdružené v Konfederaci umění a kultury, pokud vím, většinou řeší, kromě odborných otázek, honoráře, smlouvy, vztahy s objednateli a bývají také součástí podobných velkých projektů jako je zmíněný projekt NAKI, na němž se podílí kromě Asociace českých kameramanů také Asociace zvukařů a vlastně svým hlasem i my všichni. Všechny vyjmenované oblasti našeho zájmu spadají, ať chceme nebo ne, do odborářské činnosti.“
Konfederace umění a kultury podpořila podpisem Memoranda o porozumění o metodě DRA výzkum metodik digitalizace národního filmového fondu financovaného ministerstvem kultury ČR a má zájem na hospodárné využívámí těchto prostředků. Zajímá se proto i o to, proč NFA náhle digitalizuje české filmy pod cenou v zahraničí, když je zde v Čechách financován drahý projekt na vlastní metodiky podporující vlastní česká restarurátorská studia.
Mgr. Jessica Horváthová, víceprezidentka Konfederace umění a kultury – KUK

85. NAROZENINY PANA KAMERAMANA JAROMÍRA ZAORALA

Pan kameraman Jaromír Zaoral se dožívá krásných 85 let.
Přijměte pozvánku na 1. června 2015 od 17.30 hodin na oslavu jeho narozenin do Filmového klubu MAT na karlově náměstí.
Od 18.30 hodin proběhne projekce filmu „HEREC“ pana režiséra Aloise Mullera

OTEVŘENÝ DOPIS JIŘÍHO MENZELA MINISTROVI KULTURY ČR DANIELU HERMANOVI

Praha 13.4.2015
Vážený pane ministře!
Omlouvám se, že vás přepadám tímto otevřeným dopisem, ale píšu vám jen z obavy o osud českých filmů:
Všechno stárne a filmy, které se nám kdysi líbily, stárnou neméně. Ne jejich duch, ale materiál, na kterém jsou zachyceny, celuloid a emulze na něm, podléhají krutosti času. Marně se vzácné negativy uchovávají v lednicích. Na jejich pozdějších kopiích je stárnutí filmů čím dál tím víc vidět. Naštěstí dnes počítačové zázraky mohou pomáhat k jejich zachování. Každý obrázek na dírkovaném celuloidu, a je jich na každé vteřině filmu čtyřiadvacet, se přepisuje do jedniček a nul na milióny digitálních bodů v počítači a tak zůstane film neporušený zachován pro další časy.
Kvalita přepisu je určena počtem těch bodů. Čím hustější počet bodů — tím kvalitnější a přesnější přepis. Pokrok se nedá zastavit. Vznikl nový systém, který ten počet bodů několikanásobně zvětšuje, místo malého množství „televizních HD“ bodů přichází už tak zvané 4K a kdy je do těch jedniček a nul obraz dokonaleji přepsán. Tím se daří zachovat obraz filmu ve stejné kvalitě, jaká byla už v okamžiku natáčení. Metoda je vyzkoušená a díky tomu jsou už delší čas všude v Evropě kolem nás touto metodou filmy zachovávány. U nás tak zatím mohly být dokonale přepsány kopie jen pouze čtyř českých filmů: Marketa Lazarová, Hoří, má panenko, Všichni dobří rodáci a Ostře sledované vlaky. Tři digitalizované kopie těchto filmů vznikly jen díky soukromé iniciativě společnosti České bijáky, a to bez finanční podpory státu. Byl to ovšem jen začátek, pak se digitalizace zadrhla.
Státní fond kinematografie digitalizaci zastavil s poukazem na to, že způsob digitalizace musí být stanoven podle „platné metodiky, která není ještě hotova“. Nechce proto Českým bijákům zapůjčit k digitalizaci potřebné materiály. Při tom SFK (NFA) sám nechal deset českých filmů digitalizovat v Maďarsku. Rozhodl mezi jinými uchazeči o digitalizaci jen na základě ceny, nikoli na základě kvality.
Vedle toho SFK (NFA — Národní filmový archiv) už sám digitalizoval asi osmdesát českých filmů, bez toho, aby čekal na „platnou metodiku, která není ještě hotova“. Mohl jsem sám vidět jeden z těchto přepisů mého filmu Rozmarné léto a výsledek byl tristní. Kvalita digitalizovaného přepisu nedosahovala kvality obyčejného DVD. Mám za to, že NFA brání digitalizaci metodou, která je zkoumána za peníze Českého státu ve výzkumném programu Ministerstva kultury ČR— NAKI., protože se jednoduše obává srovnání kvality mezi oběma způsoby přepisů. Jde o záměrné zastavení procesu kvalitní digitalizace, která jako důkaz o své funkčnosti přinesla již praktické výsledky, kterými se ČR chlubí na zahraničních prezentacích.
Všude ve světě nad digitalizací dohlížejí odborníci, kameramani, filmaři, kterým nejvíc záleží na původní kvalitě přepisovaných filmů. U nás se NFA spolupráci s odborníky brání, chce mít nad digitalizací vlastní dohled s hloupým a neodborným poukazem na to, že by si tvůrci mohli digitalizováním filmy předělávat.
Vážený pane ministře, prosím, abyste posoudil a zhodnotil důvody, které vedou představitele SFK k tomu, aby bránili dalšímu kvalitnímu digitalizování českých filmů.
Váš Jiří Menzel