VÝSLEDKY PRVNÍCH TESTŮ KAMERY RED ONE V PRAZE

První testy kamery RED One a jejich výsledky

Do Prahy už dorazili první kamery RED ONE. Digitální šílenci a ortodoxní nepřátelé filmu se na ně ihned vrhli, a začali je testovat. Taktéž i my. Jsme s Tomášem Vorlem a Patrikem Velkem známí jako propagátoři digitálního způsobu natáčení a distribuce celovečerních filmů u nás.

Náš první test kamery RED ale nedopadl nejlépe, a tak mi dovolte tuto analýzu.

Na přechod od 2K do 4K se všichni těší, protože ve formátu DIGITALCINEMA je to stejný krok jako přejít u klasického filmu od 16mm k 35mm formátu. Už minulý rok se nám poštěstilo natočit krátký 4K test s kamerou-prototypem DALSA ORIGIN 4K v rámci seminářů CINEGRID, které probíhaly po celém světě, a také na půdě University Karlovy v Praze. Byli jsme u natáčení a dostali jsme pár záběrů ve formě 4K DPX pro naše testování a společně se studenty pražské FAMU během celoškolní modulové výuky, jsme tyto záběry zpracovali. Výsledky jsme promítli na Barrandově v CINEPOSTU projektorem 4K. Tento test proběhl ve dvou krocích. Prvním bylo okolorování 4K DALSA záběrů na Baselight v Cinepostu v 16bit úrovni (Felix Nevřela). Druhým krokem bylo okolorování stejných záběrů na FinalCutu na FAMU v 10bit úrovni (Marek Jícha). Projekce prokázala veřejně akceschopnost FinalCutu pro zpracování formátu 4K, protože v porovnání výsledků s podstatně silnějším korektorem Baselight, bylo lze výsledky FinalCutu označit za vynikající. Bylo těžké rozeznat kvalitativní rozdíl subjektivním hodnocením na plátně. Výsledek byl rovně velmi příznivý pro kameru DALSA. Měli jsme pocit, že 4K formát má cenu, protože jsme viděli efektní ostrý a plnobarevný obraz, který ubezpečoval pozorovatele, že se vyplatí investovat prostředky do přechodu na 4K.

Plni očekávání jsme ihned zapůjčili první pražský RED ONE na otestování od firmy IO Post a natočili stejný záběr jako s DALSOU, tedy pohled na Prahu od Hanavského pavilónku.
POHLED OD HANAVSKÉHO PAVILÓNKU NATOČENÝ KAMEROU DALSA ORIGIN (podzim 2007)

Testovací záběry kamerou DALSA ORIGIN a RED ONE jsou bohužel natočeny v úplně jiném světle a úplně jiné roční době. Dokonce úplně jiný rok, 2007 a 2008. Nemůžeme je tedy přímo srovnávat, ale přesto zde můžeme okamžitě najít viditelné rozdíly. DALSA je nekompresní 4K kamera a RED používá komprimaci formou RED kodeku. Zde je pes zakopán. Obraz, který kamera RED zaznamená, či zakomprimuje má viditelně horší kvalitu v porovnání s kamerou DALSA.. Relevantní test tedy lze provést pouze porovnáním detailů z natočených záběrů. Vybral jsem detail z Karlova mostu vytažený z celkového záběru (viz obrázek výše) natočeného oběma kamerami stejně. Lze porovnat jak ostrost, tak komprimaci obrazu.
MASKOVÁNÍ Z MATERIÁLU NATOČENÉHO KAMEROU RED ONE


IDENTICKÝ TEST PROVEDENÝ S MATERIÁLEM Z KAMERY DALSA ORIGIN 4K


Analýzou detailů z Karlova mostu a jejich převodu přes masku uvidíme struktury tvorby obrazu u obou kamer. U kamery RED si okamžite vzpomemene na obdobný tvar komprimačních artefaktů u systémů HDV. Kamera DALSA je královsky čistá…
Adekvátně tomu je u kamery RED ONE chudší úroveň primární barevnosti.
Obě kamery DALSA i RED jsou stále ve vývoji. Lze očekávat, že se budou zlepšovat. DALSA není příznivá pro lowbudgetové užití speciálně pro natáčení českých filmů. Cena za pronájem je astronomická. Red je levný a dostupný, ale také ještě ve vývoji. Hlavně očekáváme podstatné zkvalitnění RED kodeku, který by kameru posunul blíže k 4K, to je k výsledkům, kterých dosahuje nekomprimovaná DALSA. Zatím tedy RED vypadá jako kamera vhodná pro matáčení a zpracování ve 4K, ale finální export dat či výpal do filmu ve 2K. Kamera RED ONE se hodí hlavně pro využití při tvorbě reklam, kde výsledný obraz končí na obrazovkách v PAL nebo FULL HDTV. Na závěr dovolte srovnávací tabulku možností digitálních kamer pracujících ve vysokém rozličení kategorie 4K:

Uvidíme v našich kinech… Jistě se teď objeví několik 4K filmů natáčených REDem, a my zjistíme, že rozdílů od 2K moc nevidíme, jak tvrdí experti z UPP, kteří prozatím u kamery RED ONE mají nejspíše pravdu.

Marek Jícha

PREMIÉRA PRVNÍHO ČESKÉHO BLU-RAY DISKU – GYMPL

DNE 17.DUBNA PROBĚHLA V KAVÁRNĚ KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE 1 V RÁMCI FILMOVÉHO FESTIVALU FINÁLE PLZEŇ SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA-KŘEST NOVÉHO ČESKÉHO BLU-RAY DISKU CELOVEČERNÍHO FILMU REŽISÉRA TOMÁŠE VORLA GYMPL

Hodnocení kvality tohoto BD disku lze provézt ze dvou hledisek. Prvním je kvalita masteringu a grafické úpravy disku, které jsou i vzhledem k vysokému obsahu různých bonusů, sound tracků, fotografií na standardně dobré úrovni. Druhé hledisko, kvality je kvalita obrazu filmu GYMPL, a ta je již diskutovatelná.

Již dobře známe onen fenomén spokojenosti s reprodukcí amatérskách formátů jako je DV, DVCAM nebo televizní DIGIBETA, kde člověk očekává nekvalitní reprodukci ve srovnání se standardem 35mm filmové kopie. Je vlastě mírně pozitivně překvapen tím, že obraz vychází o něco lépe než se původně skepticky čekalo. U formátů s vysokým rozlišením, které se přibližují kvalitě 35mm kopií jako je formát HD, tedy i Blu-ray disky, je očekávání kvality vysoké. Přichází potom nutně mírné zklamání, protože reprodukce obrazu nevychází úplně podle původních představ autorů.

Autoři filmu GYMPL, režisér Tomáš Vorel, který tvrdí, že došlo k porušení autorského zákona tím, že film je reprodukován jinak, než byl natočen a kameraman Marek Jícha, jsou s přepisem jejich filmu do BD disku nespokojeni. Marek Jícha, který se účastnil procesu převodu obrazu filmu z HD masteru do BD disku, reagoval na výsledek mirněji, protože očekával výsledek horší. S barevností filmu v BD je Jícha spokojen, kritizuje to, že obraz je výrazně světlejší a hlavně to, že nemá žádnou zrnitost. Zrnitost filmu byla uměle odstraněna z důvodů technické rušivosti při kódování do kodeků Bluray BD.

Stojí zde tedy proti sobě dva právoplatné požadavky. Požadavek autorů, po věrném přenosu kvality obrazu jejich díla na nové nosiče tak, jak byl film natočen a požadavek distributorů, po co největším prodeji těchto disků. To že BD filmu GYMPL vypadá jinak než jej autoři natočili distribuci nevadí, protože vlastně vypadá lépe, je „lesklejší“, a bude se lépe prodávat. Zrnitost dokumentární syrovosti, který dával filmu punc autentičnosti a pravdivosti, byla nahražena igelitovou čistotou, připomínající reklamní estetiku umělé líbivosti. Náš trh je natolik malý, že tento problém, to jest dokonalý převod uměleckých filmů do BD kvality, je vlastně neřešitelný. Jde o finanční hlediska, která neumožňují investovat potřebnou dávku práce na převodu filmu do BLU-RAY disků. To se samozřejmě týká rovněž přepisů starých archivních filmů, jako je Markéta Lazarová a podobně, kde komerční síla prodeje těchto titulů je ještě omezenější.

Nezbývá než doufat v nějaký zázrak v podobě státních dotací ČR pro filmovou kulturu, či z EU fondů, které by přestaly stavět supermarkery a k nim vedoucí dálnice a začaly Evropu integrovat prostřednicvím společné vědy, školství a kulturních aktivit svého rozměru. Pak možná bude moci Blu-Ray fungovat jako kvalitní kino.

DOPIS PREZIDENTA AČK PANU MINISTROVI KULTURY ČR 18.3.2008

V Praze dne 18. března 2008
Vážený pane ministře,
Asociace českých kameramanů Vás žádá o pomoc při uplatňování svých autorských práv ve vztahu k veřejné prezentaci filmových děl.
Technická kvalita kinoprojekcí u hraných celovečerních filmů dnes neodpovídá celosvětovým standardům. Československé státní normy byly zrušeny, avšak to neznamená, že neplatí mezinárodní standardy, které by měly být dodržovány. Nejen nově vzniklé kinosály v supermarketových multiplexech, ale také původní nově rekonstruovaná kina porušují tyto technologické standardy filmové projekce. Důvodem je argument finančního zisku, který nebere ohled na samou podstatu projekce hraného celovečerního filmu jako uměleckého autorského díla vyžadujícího korektní projekci. Finanční zisk se projevuje jako nemístné šetření nebo neochota přizpůsobit platné standardy kinoprojekcí stavebním plánům. Jde o nákup a neodbornou kompletaci kinotechniky formou nezpůsobilých levných konfigurací filmových projektorů s podžhavenými nebo poddimenzovanými projekčními světelnými zdroji, projektorů osazených nesprávnými objektivy. Dochází ke konstrukcím a architektonickým řešením multiplexových sálů nikoliv dle norem a standardů kinoprojekcí, ale dle požadavků investorů, jak umístit co největší počet minisálů i obřích sálů do jednoho účelového prostoru v supermarketovém komplexu.
Všechny tyto nesprávné postupy vedou k devastaci a likvidaci projekce uměleckých filmů, k porušování autorských práv režisérů a kameramanů těchto filmů a k destrukci vnímání světa prezentovaného filmem hlavně u mladého diváka. Proč se dnes zavádí ve školství předmět, jak vnímat audiovizuální kulturu, když ji nejsme schopni v praxi realizovat? Obří přehnané rozměry podsvíceného a neostrého obrazu s jiným poměrem stran plátna než standardním se dají srovnat například se situací, kdy by někdo odřízl z Rembrandtova obrazu z každé strany jeho část a takovýto obraz vystavil potmě ve sklepních prostorách bez náležitého osvětlení. Za takovouto expozici by následně požadoval vstupné.
Dalším v poslední době vzniklým problémem je digitalizace filmů. S vědomím, že v současné době neexistuje relevantní digitální archivační médium, tvrdíme, že digitalizace, či jakékoliv digitální restaurování filmů za účelem záchrany filmů nemá prostě smysl a je pouhou účelovou záminkou digitalizačních firem v tlaku na Národní filmový archív, aby poskytl pro takovýto účel obrazové originály. Film na originálním negativu vydrží v neporušené podobě za kvalitních archivačních podmínek až několik století. Adekvátní digitální média, která pojmou stejnou kvalitu obrazu a délku filmu, mají jen relativně krátkou životnost.
My, profesionální kameramani, Vás, pane ministře, žádáme o pomoc. Je potřeba veřejně pojmenovat problém, kterým je nedodržování autorského zákona a poškozování uměleckého díla technicky nekvalitními prezentacemi. Asociace českých kameramanů si je plně vědoma, že kameraman jako autor obrazové složky audiovizuálního díla nárokuje zcela právem odpovídající prezentaci své práce a svého tvůrčího záměru.
V poslední době dochází ze strany některých provozovatelů kin a společností zaměřených na přepisy kinematografických děl k výrazné degradaci práce kameramana a tím vlastně i jeho autorských práv. Proto se prezidium A.Č.K. rozhodlo doporučit Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, odboru médií a audiovize Ministerstva kultury ČR, tato opatření:
1. Provozovatelé kin žádající Fond na podporu a rozvoj české kinematografie o dotaci na zlepšení vybavení kina by byli povinni současně se žádostí předložit technické osvědčení, vydané organizací (například Kinotechnikou), kterou určí Ministerstvo kultury ČR. Toto osvědčení by potvrzovalo, že parametry promítaného obrazu odpovídají standardu ANSI/SMPTE 196M-1995 revidovaného v roce 2003 (SMPTE 196M-2003), ANSI/SMPTE 195-1993. V případě, že by provozovatelé kina žádali Fond o příspěvek na obnovu promítacího zařízení, byli by povinni stejné osvědčení předložit po instalaci nového zařízení.
2. Digitální přepisy by měly odpovídat svou kvalitou a parametry vzorové (premiérové) kopii filmu, která byla vyrobena podle požadavků tvůrců, a to zejména podle zadání kameramana. A.Č.K. proto doporučuje, aby byly české filmy skenovány z duplikačního pozitivu, jehož předností je tonální vyrovnání obrazu, a tím je v podstatě zajištěna kvalita odpovídající požadavkům původních autorů. To znamená, že by digitální kopie (kromě ryze technických úprav – odstranění případných rýh a nečistot) odpovídala kvalitou i formátem obrazu plně představám původních tvůrců filmového díla. Jakékoliv „vylepšování“ obrazu zásadně odmítáme. Pro splnění těchto požadavků doporučujeme účast kameramana přepisovaného filmu nebo kameramana doporučeného Asociací českých kameramanů a zástupce Národního filmového archívu na digitalizaci filmu.

Josef Hanuš Jiří Myslík Marek Jícha
prezident A.Č.K. viceprezident A.Č.K. člen Prezídia A.Č.K.

Vážený pan Mgr. Václav Jehlička
ministr kultury ČR
Maltézské náměstí 1 118 11 Praha 1

Na vědomí: Helena Fraňková
ředitelka odboru médií a audiovize MK ČR

Kateřina Besserová
vedoucí oddělení kinematografie MK ČR

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj kinematografie