ZVOLEN NOVÝ PREZIDENT AČK – TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva z Valné hromady Asociace českých kameramanů
dne 17. dubna 2012

Prezident Asociace českých kameramanů Josef Hanuš dnešním dnem na základě svého rozhodnutí končí s výkonem funkce prezidenta Asociace českých kameramanů. Valná hromada Asociace českých kameramanů zvolila nové prezidium:
– prof. Jiří Myslík
– prof. MgA Marek Jícha
– prof. Jaromír Šofr
– Petr Koblovský
– Josef Špelda
– Aleš Cigánek
– Ivan Vít
– Martin Šec
– Martin Preiss
– Lukáš Hyksa
– Mark Bliss

Nově zvolené Prezidium Asociace českých kameramanů zvolilo vrcholné představitele A. Č.K.:
Prezident A.Č.K.: prof. MgA. Marek Jícha
Viceprezident A.Č.K.: prof. Jiří Myslík
Čestným prezidentem A.Č.K. byl zvolen pan Josef Hanuš.

V Praze dne 17.4.2012
Zapsala: Renata Soudná

prof. MgA. Marek Jícha prezident A.Č.K.

DOBRÁ ZPRÁVA PRO MILOVNÍKY TĚCHTO STRÁNEK

Dobrá zpráva pro milovníky webovských stránek www.ceskam.cz:
Dne 17.dubna byl zvolen nový prezident AČK na zasedání Valné hromady Asociace českých kameramanů
pan prof. MgA Marek Jícha.
Je o něm dobře známo, že má rád naše šedé webovské stránky, jejichž je autorem z doby, kdy byl jejich webmasterem. Dá se proto očekávat, že stránky www.ceskam.cz nedoznají výrazných změn. Naopak ještě více zešednou a ještě více se naplní zrnem dobrých a užitečných informací.
Při volbě prezidenta si toto položil jako podmínku pro své funkční období. Nebudou se tedy stránky radikálně měnit, nezmění se ani logo AČK a rovněž Cena AČK si podrží svojí tradiční podobu.
Hledá se nový webnaster, který by měl rád šedou zrnitou barvu. Hlaste se na adresu lampafilm@gmail.com
Gratulujeme novému prezidentovi!
AČK