ZVOLEN NOVÝ PREZIDENT AČK – TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva z Valné hromady Asociace českých kameramanů
dne 17. dubna 2012

Prezident Asociace českých kameramanů Josef Hanuš dnešním dnem na základě svého rozhodnutí končí s výkonem funkce prezidenta Asociace českých kameramanů. Valná hromada Asociace českých kameramanů zvolila nové prezidium:
– prof. Jiří Myslík
– prof. MgA Marek Jícha
– prof. Jaromír Šofr
– Petr Koblovský
– Josef Špelda
– Aleš Cigánek
– Ivan Vít
– Martin Šec
– Martin Preiss
– Lukáš Hyksa
– Mark Bliss

Nově zvolené Prezidium Asociace českých kameramanů zvolilo vrcholné představitele A. Č.K.:
Prezident A.Č.K.: prof. MgA. Marek Jícha
Viceprezident A.Č.K.: prof. Jiří Myslík
Čestným prezidentem A.Č.K. byl zvolen pan Josef Hanuš.

V Praze dne 17.4.2012
Zapsala: Renata Soudná

prof. MgA. Marek Jícha prezident A.Č.K.