ZEMŘEL PAN KAMERAMAN KAREL HLOŽEK

Kolegyně, kolegové,
včera, 8.7.2013, nás navždy opustil náš přítel Karel Hložek (1939). Poslední rozloučení s tímto skvělým člověkem,
který se nezapomenutelně zapsal do historie Armádního filmu i do našich srdcí,
se koná dne 15.7.2013 v 11.15 hodin v obřadní síni v Motole.
Věnujme mu tichou vzpomínku.
M. Fehér

1. 7. 2013 PODEPSÁNO MEMORANDUM AČK S ČESKOU TELEVIZÍ

1. 7. 2013 Karlovy Vary
Petr Dvořák dnes podepsal memorandum o spolupráci mezi Českou televizí a Asociací českých kameramanů.
Generální ředitel České televize Petr Dvořák a prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha dnes podepsali memorandum o spolupráci obou institucí. Dokument nastavuje podmínky vzájemné spolupráce při vzniku kvalitní původní dramatické, dokumentární a animované televizní tvorby. Slavnostní podpis memoranda se uskutečnil v Domě České televize v rámci 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Sepsání a podpis Memoranda o spolupráci je součástí úsilí České televize systematicky nastavovat spolupráci s profesními organizacemi podílejícími se na vzniku filmové tvorby. Asociace českých kameramanů je významnou profesní organizací v oblasti audiovizuální tvorby. Podpisem Memoranda o spolupráci definují obě strany v obecné rovině podmínky spolupráce v oblasti práce s obrazovou složkou audiovizuálního díla a vyjadřují snahu o zavádění nových technologií a jejich využití pro kvalitnější audiovizuální obsah. Memorandum o spolupráci mezi Českou televizí a Asociací českých kameramanů podepsali generální ředitel České televize Petr Dvořák a prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha v Domě České televize na filmovém festivalu v Karlových Varech. Jednou ročně chtějí zástupci obou institucí zhodnotit, jakým způsobem se společné cíle daří naplňovat.
„Obraz je pro televizní tvorbu naprosto klíčovou složkou, proto je naší logickou snahou nastavovat takové podmínky v rámci České televize, které povedou k produkci kvalitní televizní tvorby. V asociaci kameramanů má Česká televize partnera a garanta odbornosti a kvalifikace, což, jak věřím, ke kvalitní televizní tvorbě povede,“ říká generální ředitel Petr Dvořák.
„Dnešní podpis vnímáme jako završení našich snah navázat s Českou televizí kdysi přetržený vztah a jsme moc rádi, že se spolupráce podařila obnovit. Dohoda je uznáním kameramanů jako tvůrčí profese, která má na výsledné podobě audiovizuálního díla nezpochybnitelný podíl. Podpisem memoranda jsme deklarovali společný zájem, a tím je kvalitní práce s obrazem v oblasti televizní tvorby,“ hodnotí spolupráci prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha.
Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT

Memorandum bylo podepsáno v rámci televizního vysílání České televize z 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

foto: Ivan Vít