ZEMŘEL PAN KAMERAMAN KAREL HLOŽEK

Kolegyně, kolegové,
včera, 8.7.2013, nás navždy opustil náš přítel Karel Hložek (1939). Poslední rozloučení s tímto skvělým člověkem,
který se nezapomenutelně zapsal do historie Armádního filmu i do našich srdcí,
se koná dne 15.7.2013 v 11.15 hodin v obřadní síni v Motole.
Věnujme mu tichou vzpomínku.
M. Fehér