Projekt Bezpečný film

Problematika bezpečnosti práce a implementace opatření v oblasti pojištění při projektech ČT

vypracoval MgA. Tomáš Pak (katedra produkce FAMU)

Projekt „Bezpečný film“

Projekt Bezpečný film vznikl na katedře produkce FAMU v roce 2019. Cílem projektu je změna zvyklostí a zavedení nových pravidel v oblasti předcházení škodám v rámci štábů. Důraz je kladen zejména na bezpečnost práce a sjednocení standardů pojištění a odpovědností mezi jednotlivými členy štábu při AV tvorbě.

Projekt podporují: FTV Prima, spol. s r.o., Asociace producentů v audiovizi, z.s.., Herecká asociace, Asociace českých kameramanů z.s., Evropský Institut Bezpečnosti filmových projektů, z.ú. Akademie múzických umění v Praze katedra produkce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně katedra multimediálních komunikací, VŠB Technická univerzita Ostrava fakulta bezpečnostního inženýrství a další.

Pokračovat ve čtení „Projekt Bezpečný film“

Zachraňme filmové laboratoře ČT

Koncem měsíce června 2022 se k nám dostala velmi překvapivá a nečekaná zpráva, že vedení České televize ruší Filmové laboratoře ČT k 31. 7. 2022. Asociace českých kameramanů napsala otevřený dopis generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi, kde ho vyzývá a by Česká televize upustila od tohoto rozhodnutí, neboť jde o nezvratný krok, kterým se neuspoří dostatek peněz, ani nezaujme politiky ke zvýšení koncesionářských poplatků, ale který již nebude možné navrátit zpět.

Foto: Marek Jícha
Pokračovat ve čtení „Zachraňme filmové laboratoře ČT“

Otevřený dopis Autorských organizací Radě České televize k záměru zrušení filmové laboratoře České televize

Vážený pane předsedo Rady České televize, vážené členky a členové Rady České televize,

Asociace českých kameramanů (AČK) za podpory Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS), Českého filmového a televizního svazu FITES, Asociace filmových střihačů a střihaček (AFS), Ochranné asociace zvukařů – autorů (OAZA) a mnoha dalších českých filmařů vás s nejvyšším znepokojením a naléhavostí žádají, abyste zastavili neuvážené rozhodnutí vedení České televize zrušit činnost filmové laboratoře České televize k 31. 8. 2022.

Pokračovat ve čtení „Otevřený dopis Autorských organizací Radě České televize k záměru zrušení filmové laboratoře České televize“

Vyhlášení stávkové pohotovosti Nezávislé odborové organizace ČT

Vyhlášení stávkové pohotovosti Nezávislé odborové organizace ČT v Praze, Nezávislého Odborového Svazu pracovníků České televize Ostrava a Odborové Organizace ČT Televizního studia Brno

NOO ČT Praha, NOSP ČT Ostrava, OO ČT TS Brno v reakci na úsporná omezení, která vyhlásil generální ředitel ČT Petr Dvořák, vyhlašuje dnem 23.6.2022 časově neomezenou stávkovou pohotovost.

Pokračovat ve čtení „Vyhlášení stávkové pohotovosti Nezávislé odborové organizace ČT“

Dopis ministrům ve věci zrušení filmové laboratoře České televize

V Praze dne 10. 6. 2022

Vážený pane ministře Martine Baxo, vážený pane ministře Petře Gazdíku,

dovolujeme si k Vaší pozornosti přiložit otevřený dopis, který jsme adresovali generálnímu řediteli České Televize panu Petru Dvořákovi a řediteli divize Techniky ČT panu Michalu Kratochvílovi ve věci náhlého rušení filmové laboratoře ČT.

Pokračovat ve čtení „Dopis ministrům ve věci zrušení filmové laboratoře České televize“

Otevřený dopis ve věci zrušení filmové laboratoře České televize

V Praze dne 10. 6. 2022

Vážený pane generální řediteli ČT Petře Dvořáku, vážený pane řediteli divize Techniky ČT Michale Kratochvíle,

Dozvěděli jsme se nemilou zprávu, že jste z úsporných důvodu rozhodl o zrušení Filmové laboratoře České televize. Rozumíme nutnosti úspor vyvolaného tlakem některých politiků, kteří bezprecedentním způsobem omezují činnost České televize tím, že dlouhodobě blokují zvýšení koncesionářských poplatků i přes rostoucí inflaci. Celou tuto kauzu pečlivě sledujeme a stojíme na straně České televize. Dlouhodobě v této věci působíme na politiky, ale i na veřejnost, aby došlo k urychlené nápravě.

Pokračovat ve čtení „Otevřený dopis ve věci zrušení filmové laboratoře České televize“