Otevřený dopis ve věci zrušení filmové laboratoře České televize

V Praze dne 10. 6. 2022

Vážený pane generální řediteli ČT Petře Dvořáku, vážený pane řediteli divize Techniky ČT Michale Kratochvíle,

Dozvěděli jsme se nemilou zprávu, že jste z úsporných důvodu rozhodl o zrušení Filmové laboratoře České televize. Rozumíme nutnosti úspor vyvolaného tlakem některých politiků, kteří bezprecedentním způsobem omezují činnost České televize tím, že dlouhodobě blokují zvýšení koncesionářských poplatků i přes rostoucí inflaci. Celou tuto kauzu pečlivě sledujeme a stojíme na straně České televize. Dlouhodobě v této věci působíme na politiky, ale i na veřejnost, aby došlo k urychlené nápravě.

Zrušení Filmové laboratoře České televize je ale něco jiného. Taktické úspory, jak jste jednou uvedli, by byly takové, které by byly možné po dosažení důstojného rozpočtu ČT v budoucnu vrátit – tedy obnovit dříve vybudovaná pracoviště (např. Studio Ostrava). To ale není případ filmové laboratoře.

Filmová laboratoř patří k rodinnému stříbru, proto by neměla být likvidována. Vykročit tímto směrem znamená, že už nikdy nebude cesty zpět. Vedoucí Filmové laboratoře ČT, pan Tomáš Hejduk, dosáhl nejen perfektního technologického, ale i produkčního chodu laboratoře, která dnes patří mezi špičková evropská, a troufáme si tvrdit, že i celosvětová pracoviště. Za to patří České televizi obdiv. FL ČT nepiní jen produkční úkoly, ale hraje i zásadní roli ve filmovém školství. Jak jistě víte, několik filmových škol spoléhá na služby právě laboratoře ČT. Na mezinárodních filmových festivalech (Cannes, Oskar), vítězí filmy natočené na filmový negativ. Do Prahy pravidelně jezdí celé skupiny zahraničních studentů, kteří chtějí získat zkušenost s prací na filmovou surovinu. Budoucí generace filmařů si uvědomují, že film je zlatý standard a že film není mrtev.

Dovolte, abychom Vám připomněli, že vklad českého koproducenta na evropském koprodukčním filmu „Nezanechat stopy“ režiséra Jana P. Matuszyňského, byl právě vyvolání filmové suroviny v laboratořích České televize. Film získává ceny na domácích i zahraničních festivalech a dělá tak dokonalou reklamu FL ČT k získávání dalších zahraničních zakázek. Je to i reklama pro celou ČT a bude sloužit ke vstupu do dalších mezinárodních koprodukcí. Domníváme se, že provoz FL ČT je nutností i vzhledem k veřejnoprávnímu postavení České televize.

Přijít o Filmovou laboratoř ČT, a tedy i nést všechny důsledky s tím spojené – od omezení domácí produkce, paralýzy vzdělávání budoucí generace filmařů, ztráty atraktivity pro zahraniční produkce, až po poškození desetiletí budovaného renomé českého filmového školství v očích zahraničních univerzit – by byla situace, do které bychom se velmi neradi dostali.

Věříme, že si pině uvědomujete zkázy, která by nastala likvidací filmové laboratoře v Praze. Spoléháme na Vás, že svoje rozhodnutí ještě přehodnotíte a Filmovou laboratoř ČT nezrušíte.

S přátelským pozdravem za všechny české kameramany, režiséry a ostatní současné i budoucí pracovníky v české kinematografii

Prof. MgA Marek Jícha AČK
prezident Asociace českých kameramanů