CENA PREZIDENTA AČK ZA NEJLEPŠÍ POUR FÉLICITER ROKU 2020

Vážení kolegové a kolegyně,

prezident Asociace českých kameramanů prof. MgA. Marek Jícha vypisuje 2. ročník soutěže o nejlepší, umělecky a obsahově nejkvalitnější Pour Féliciter – novoroční přání k roku 2020.

Účastnit se mohou pouze členové AČK. Každý soutěžící pošle elektronicky své P.F. 2020 na emailovou adresu lampafilmx@gmail.com do 20. ledna 2020. Po té prezident A.Č.K. sám vybere nejlepší PF 2020 a ocení je Cenou prezidenta AČK za nejlepší PF roku 2020. Cenou je láhev dobrého italského vína v ceně 1.000,-Kč. Protože vím, že je mnoho z nás, kteří mají vynikající PFky, věřím, že tato soutěž bude úspěšná a přihlásí se do ní mnoho kameramanů a kameramanek.

S vánočním pozdravem a přáním dobrého světla v roce 2020

Ještě jedna nesouěžní PF od Vidu Gunaratny:

prof. MgA. Marek Jícha, prezident Asociace českých kameramanŮ

Ivan Šlapeta

Pravoslav Flak

Josef Hanuš

David Poyhar

Pavel Rydl

Jaromír Šofr

Jaro Waldeck

Vidu Gunaratna

Jiří Stivín

Vladimír Dousek

Jiří Myslík

Daniel Souček

Ivan Vít

VÁNOČNÍ FOTOGRAFIE AČK 2019

Krásný večer, krásní lidé, silná a pevná Asociace,
milé přijetí od Zuzany Mattlachové a celého MAT FILM RESORTU.
Děkujeme a přejeme hodně zdraví a vše nejlepší a dobré světlo v roce 2020

© foto Ivan Vít

100 LET OD ZALOŽENÍ PRVNÍHO KAMERAMANSKÉHO SDRUŽENÍ ČKKF – 1920

Asociace českých kameramanů oslaví v roce 2020 100 let od založení první kameramanské profesní organizace v Československu, ke které se Asociace hlásí a kterou má ve svých stanovách uvedenu jako organizaci na jejíž tradici AČK navazuje. Jde o Český Klub Kino Forografů v Praze (ČKKF) založený dne 17. července 1920 v Praze, který započal historicky první spolkové sdružování českých kameramanů, soukromých majitelů filmových kamer. Jejím prvním předsedou byl pan kameraman Václav Münzberger, dalšími pak Josef Kokeisl nebo Svatopluk Inemann. Tento proces byl přerušen dvěmi odmlkami způsobenými nacistickou a komunistickou totalitou, ve kterých kameramanská spolková činnost musela být vedena jen neoficiálně. Udržení jedné organizace s jednotným označením nebylo proto z politických důvodů možné. Také například nástup zvukového filmu a změna ekonomických poměrů v československém filmovém průmyslu způsobila přechod z klubové kameramanské organizace na odborovou. Paralelně s KČKF působila Organizace čsl. Film. Herctva/ČsFÚ, někdy též nazývaná „KINO-UNIE“, vzniklá už v roce 1918, kdy hlouček nadšených filmových pracovníků se sdružil pod názvem: „Oraganizace čsl. Filmového herectva, později „Organizace čsl. Filmového herectva a zaměstnanců výroben“, přetvořenou 17. října 1932 na Československou filmovou unii (ČsFÚ). S nástupem zvukového filmu a ekonomickou nemožností pořídit si drahé zvukové kamery s tichým chodem do soukromého vlastnictví, vznikla potřeba řídit práci kameramanů ve velkých filmových studiích pod ochranou odborové unie. Proto se postupně ČKKF přetváří do do řad členstva Unie ČsFÚ a v roce 1937 zde vytváří samostatný odbor kameramanů, včele kterého stanul Karel Dégl. ČsFÚ hájila zájmy svých členů nejen po stránce sociální, nýbrž zabývala se také činností osvětovou a kulturní. A kameramani tím nastupují dlouhé období své činnosti, kdy nemohli být svobodně oragnizovaným klubem. V období krátce před druhou světovou válkou se z oficiálních dokumentů dovídáme, že Spolek „Klub československých kinofotografů Praha“ byl vymazán jako zaniklý dnem 30. června 1939 podle čl. II odst. 2 vládního nařízení ze dne 31. března 1939 č. 97 Sb. Zákonů a nařízení. Kameramanská sekce ČsFÚ pracuje dál a formuje v sobě oragnizaci kameramanů pracující v protektorátu a také po něm. Následné období je obdobím organizování kameramanů prostřednictvím komunistického revolučního odborového hnutí. Kameramani ale nikdy nepřestali s neoficiálním sdružováním jakkoliv možnými formami v daných pro československý film těžkých obdobích. V roce 1990 byla okamžitě založena svobodná Asociace českých kameramanů, která se hlásí k původní tradici ČKKF i odborové KS ČsFÚ a proto v roce 2020 oslavuje své výročí 100 let od vzniku kameramanské organizace v Československu, dnes České republice.

PREZENTACE SONY – NOVÁ KAMERA FX9

Dne 4 prosince 2019 proběhla anoncovaná prezentace nové kamery SONY FX9 Tour Praha vedená panem Alisterem Chapmanem.

Akce začala v pražském Rudolfinu v 13:00-16:00 a byla doplněna o praktické testování. Jde o novou poziruhodnou kameru pro středně velké produkce.

Více informací o kameře naleznete na:

NOMINACE NA CENY AČK ZA ROK 2019

Udílení prestižních Cen Asociace českých kameramanů za rok 2019
NOMINOVANÉ FILMY:

Cena za vynikající kameramanskou práci na filmovém díle:
NABARVENÉ PTÁČE kamera Vladimír Smutný, rež. Václav Marhoul nominace: M. Jícha, M. Čech, J. Myslík, I. Šlapeta, V. Gunaratna, J. Šuster

Cena za vynikající kameramanskou práci na televizním díle:
VODNÍK kamera Martin Douba, rež. Viktor Tauš nominace: Česká televize
SEVER kamera Jan Šuster, rež. Robert Sedláček nominace: Česká televize
KLEC kamera Martin Šec, rež. Jiří Strach nominace: Česká televize
RAPL II kamera Marek Janda, rež. Jan Pachl nominace: Česká televize
BEZE STOPY kamera Pavel Berkovič, rež. Vít Karas nominace: Česká televize
MOST kamera Petr Koblovský, rež. Jan Prušinovský nominace: Marek Jícha

Dokumentární filmy:
DÁLAVA kamera Jiří Málek, rež. Martin Mareček nominace: Tomáš Choura
CENTRAL BUS STATION kamera Ondřej Belica, rež. Tomáš Elšík nominace: Daniel Adam

Uzávěrka nominací byla uzavřena dne 20.12. 2019 ve 24:00 hodin