AKTUÁLNÍ NOVINKY VYHLÁŠENÉ OOA-S O VLÁDNÍ PODPOŘE OSVČ

AKTUÁLNÍ INFORMACE 21.4.2020 NALEZNETE ZDE
AKTUÁLNÍ INFORMACE 22.4.2020 APA NALEZNETE ZDE
AKTUÁLNÍ INFORMACE 22.4.2020 KUK NELEZNETE ZDE

 Vážené kolegyně a kolegové

Ochranná organizace autorská OOA-S Vás informuje o aktuálních podmínkách vládní pomoci autorům kameramanům v tomto období panedemie koronaviru.

TYTO INFORMACE NALEZNETE ZDE

Budeme Vás dále aktuálně informovat o probíhajících vyhláškách a vládních nařízeních v této souvislosti. Prosíme neváhejte se na nás obrátit s aktuálními informacemi, které se Vám dotanou do ruky a které by mohly být důležité pro nás pro všechny. Budeme je publikovat na našich stránkách.

Zde naleznete odkaz na formulář, po jehož vyplnění a odeslání Vám bude vyplacen kompenzační bonus pro OSVČ (a také svobodná podnikání, tedy i pro Vás autory) ve výši 500,-Kč/den, maximum 25 tisíc Kč.

Podrobné informace o získání tohoto příspěvku jsme Vám zaslali emailem dne 6.4.2020. Podmínka vyplacení bonusu je skutečnost, že Vaše podnikání bylo ohroženo, omezeno nebo zasaženo pandemií CORONAVIRU. Bonusový příspěvek podléhá kontrole finančního úřadu po dobu 10ti let!!!! a případné nepravdy vyjdou najevo při příštím podání daňového přiznání – proto vyplňujte s rozvahou a pouze v případě, že pandemie měla na Vaše podnikání a Vaše příjmy nějaký dopad.

Formulář je nutno si nejdříve stáhnout, poté otevřít a vyplnit. Veškeré potřebné informace k odeslání formuláře jsou také v odkazu.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

S přáním pevného zdraví a dobrého světla

Prezidium AČK