Panelová diskuse – klolektivní vyjednávání o autorských právech

V pátek 15. 7. 2022 se prezident AČK prof. Marek Jícha a člen prezídia AČK Vidu Gunaratna zúčastnili na půdě Národního muzea panelové diskuse Collective bargaining in copyright (Kolektivní vyjednávání o autorských právech) pořádanou MKČR v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Foto: Marek Jícha
Pokračovat ve čtení „Panelová diskuse – klolektivní vyjednávání o autorských právech“

Zachraňme filmové laboratoře ČT

Koncem měsíce června 2022 se k nám dostala velmi překvapivá a nečekaná zpráva, že vedení České televize ruší Filmové laboratoře ČT k 31. 7. 2022. Asociace českých kameramanů napsala otevřený dopis generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi, kde ho vyzývá a by Česká televize upustila od tohoto rozhodnutí, neboť jde o nezvratný krok, kterým se neuspoří dostatek peněz, ani nezaujme politiky ke zvýšení koncesionářských poplatků, ale který již nebude možné navrátit zpět.

Foto: Marek Jícha
Pokračovat ve čtení „Zachraňme filmové laboratoře ČT“