CENA PREZIDENTA A.Č.K. ZA NEJLEPŠÍ POUR FÉLICITER ROKU 2019

Vážení kolegové a kolegyně,

prezident Asociace českých kameramanů prof. MgA. Marek Jícha vypisuje soutěž o nejlepší, umělecky a obsahově nejkvalitnější Pour Féliciter – novoroční přání k roku 2019. Kdo se chce účastnit soutěže, nechť pošle elektronicky své P.F. na emailovou adresu lampafilmx@gmail.com do 20. ledna 2019. Po té prezident A.Č.K. sám vybere nejlepší PF 2019 a ocení jej Cenou prezidenta A.Č.K. za nejlepší P.F. roku 2019. Cenou je láhev dobrého italského vína v ceně 1.000,-Kč.

Prezident A.Č.K., který se soutěže osobně neúčastní, vykopává soutěž svým P.F. 2019, které nemusí být inspirací, ale jen podnětem k otevření této nové soutěže. Protože vím, že je mnoho z nás, kteří mají vynikající P.F.ky věřím, že tato soutěž, bude úspěšná a přihlásí se do ní mnoho kameramanů.

S vánočním pozdravem a přáním dobrého světla v roce 2019

prof. MgA. Marek Jícha
prezident Asociace českých kameramanůPravoslav Flak

Pavel Rydl

Vladimír Holomek

Vidu Gunaratna

Petr Štulíř

Richard Špůr

Ivan Vít

Marek Janda

Martin Preiss

Vladimír Holomek

Karel Kajfosz

Michal Hájek

Daniel Souček

David Ployhar

Vladimír Dousek

Po velmi dlouhém a nelehkém zvažování a současně s poděkováním všem zúčastněným soutěžícím kameramanům a s uznáním vysoké kvality jejich fotografií i nápaditosti PF 2019 prezident Asociace českých kameramanů prof. Marek Jícha ocenil vítěze: kameramana Pravoslava Flaka


OOA-S ZŘÍDILA EXPERTNÍ SKUPINU PRO DIGITALIZACI FILMŮ

Posláním OOA-S je ochrana práv autorů k uměleckým dílům a ochrana těchto děl. Specifickým úkolem každého kolektivního správce svěřeným ze zákona je dbát, zda s autorskoprávně chráněnými díly v jeho gesci není nakládáno způsobem snižujícím hodnotu díla. OOA-S se v minulosti již podrobně věnovala a mnohokráte ústy svých výkonných orgánů, jakož i plénem umělecké obce na celostátních členských shromážděních vyjadřovala k problematice digitalizace audiovizuálních děl spadajících do fondu národního filmového dědictví. Prohlášení celostátní výtvarné obce mají vždy značnou váhu, neboť zde nejde jen o nějaké intuitivně pociťované laické sympatie a už vůbec naprosto nejde o mocenské, politické nebo finanční motivace, ale podává se zde agregovaný postoj velkého množství odborníků, kteří se dennodenně ve své praxi zabývají činnostmi spojenými s vizuálním uměním, estetikou, technickou realizací výtvarných záměrů, restaurováním starého umění, kteří mají vycvičenu vnímavost k uměleckým záměrům vkládaným jako nehmotná podstata do hmatatelných uměleckých artefaktů a kteří mají zkušenosti i s korektními odbornými, řemeslnými ale i právními postupy práce při restaurování nebo tvůrčím zpracování cizích předloh. Se zájmem systematicky působit v oblasti filmové digitalizace na obranu autorů, na zachování kvality, umělecké úrovně a sdělitelnosti výpovědí původních uměleckých záměrů filmových tvůrců, OOA-S zřizuje Expertní skupinu pro záležitosti digitalizace a uměleckého restaurování filmových děl.

HLEDÁ SE PAMĚTNÍK KAMERAMANA V BRNĚ

Vážení kolegové,
hledáme, kdo by mohl být kameraman na fotografii, který natáčel v Brně dne 21.9. 1985 na parkovišti u Merhautovy ulice v Brně skateboardového mistra Evropy Shane Rouse (GB). Kdo víte, prosíme pošlete informaci na email: lampafimx@gmail.com

Interpelace kameramana Jaromíra Šofra do Poslanecké sněmovny České republiky

Interpelace 2018

Po pětileté práci týmu kvalifikovaných vysokoškolských profesorů Akademie múzických umění v Praze a odborníků filmových i digitálních technologií byl ukončen vývoj metodiky digitálního restaurování filmů nazvané Digitálně Restaurovaný Autorizát (DRA). Tato certifikovaná metodika získala v piném rozsahu Osvědčení odboru výzkumu a vývoje Ministerstva kultury České republiky, kterým byla k používání doporučena. Metodika byla taktéž certifikována Českou společností pro jakost, z.s.

Pokračovat ve čtení „Interpelace kameramana Jaromíra Šofra do Poslanecké sněmovny České republiky“