Interpelace kameramana Jaromíra Šofra do Poslanecké sněmovny České republiky

Interpelace 2018

Po pětileté práci týmu kvalifikovaných vysokoškolských profesorů Akademie múzických umění v Praze a odborníků filmových i digitálních technologií byl ukončen vývoj metodiky digitálního restaurování filmů nazvané Digitálně Restaurovaný Autorizát (DRA). Tato certifikovaná metodika získala v piném rozsahu Osvědčení odboru výzkumu a vývoje Ministerstva kultury České republiky, kterým byla k používání doporučena. Metodika byla taktéž certifikována Českou společností pro jakost, z.s.

Navzdory tomuto výsledku se podařilo opozičním osobám v čele institucí Státního fondu kinematografie (SFK) a Národního filmového archivu (NFA) nalézt způsob, jak proti vůli autorů zabránit uvedení v piném rozsahu užité metodiky v titulcích právě digitálně restaurovaných filmů Jiřího Menzela a to sice poskytnutím originálního negativu filmů k digitalizaci, ovšem bez existence jakékoliv známé smlouvy, která by byla pro výrobce digitalizátu zárukou finančního krytí, ale hlavně právní zárukou pro žijící autory díla, kterým kromě uvedení jejich jmen vyplývá z autorského zákona také právo na označení díla užitou digitalizační metodikou zaručující zachování původního optického vzhledu díla. Takový účelový postup je újmou autorů J.Menzela a J. Šofra.

Autorizované digitální restaurování filmového díla (DRA) je opakem nemetodické vulgární digitalizace téhož, při které se procesní neodborností původní vzhled filmů neuchovává.

Prof. MgA. Jaromír Šofr
kameraman
v právním zastoupení režiséra Jiřího Menzela