OBNOVA DAT PRO WEBOVSKÉ STRÁNKY AČK

Vážení kolegové a kolegyně,
pověřili jsme našeho člena Vidu Gunaratnu revizí webovských stránek AČK, jejich sekce ČLENOVÉ. Mnoho z našich členů tam nemá fotografii a svůj životopis a ani adresu, či jiný kontakt na sebe. Při tak velkém množství to nedělá dobrou vizitku naší Ascociaci. Vidu Gunaratna se bude snažit oslovit ty členy AČK, kteří nemají potřebné vybavení pro sekci ČLENOVÉ, a bude je žádat o poplnění.
Prosíme vyjděte mu maximálně vstříc. Věřte Vidu vykonává velkou a záslužnou práci pro dobrou věc naší Asociace.
Spojení na Vidu Gunaratnu: vidumg@gmail.com mohou využít také všichni, kdo chtějí inforamce o sobě oživit nebo jinak aktualizovat.
Děkujeme
Prezídium AČK

POZVÁNKY NA CENU AČK ZA ROK 2013

Vážení kolegové a kolegyně,
v nejbližších dnech Vám budou poštou rozeslány pozvánky na Slavnostní vyhlášení Cen Asociace českých kameramanů, které se koná dne 15. února 2013 v 18.00 hodin v kině Lucerna v Praze. Každý člen AČK dostane jednu pozvánku pro dvě osoby. Kdyby někdo z Vás požadoval větší množství pozvánek, prosím napište svoji žádost o počtu pozvánek na emailovou adresu: lampafilm@gmail.com.
Pozvánky budou rozesílány začátkem příštího týdne, tedy neváhejte s Vaší odpovědí.
Prezídium AČK

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM NEPLATIČŮ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Vážení kolegové a kolegyně,
Prezídium AČK provedlo aktualizaci stavu členských příspěvků. Prosíme o pozornost a všechny ČLENY ačk. Ty, kdo opomněli zaplatit, prosíme vzhledem k tíživé finanční situaci Asociace, aby splnili své závazky co nejdříve.
Pro informaci uvádíme, že Valná hromada AČK dne 18. prosince odhlasovala zvýšení členských příspěvku na dvojnásobek. Tedy:
DO ROKU 2013 SE DOPLÁCÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:
AKTIVNÍ KAMERAMAN 1.000,-Kč
DŮCHODCI A STUDENTI 100,-Kč
OD ROKU 2014 JE ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ROZHODNUTÍM VALNÉ HROMADY AČK ZVÝŠEN NA DVOJNÁSOBEK:
AKTIVNÍ KAMERAMAN 2.000,-Kč
DŮCHODCI A STUDENTI 200,-Kč

Prosím věnujte Vaší pozornosti oddílu: KDO NEZAPLATIL

Prezídium AČK