AKTUALIZOVANÝ SEZNAM NEPLATIČŮ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Vážení kolegové a kolegyně,
Prezídium AČK provedlo aktualizaci stavu členských příspěvků. Prosíme o pozornost a všechny ČLENY ačk. Ty, kdo opomněli zaplatit, prosíme vzhledem k tíživé finanční situaci Asociace, aby splnili své závazky co nejdříve.
Pro informaci uvádíme, že Valná hromada AČK dne 18. prosince odhlasovala zvýšení členských příspěvku na dvojnásobek. Tedy:
DO ROKU 2013 SE DOPLÁCÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:
AKTIVNÍ KAMERAMAN 1.000,-Kč
DŮCHODCI A STUDENTI 100,-Kč
OD ROKU 2014 JE ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ROZHODNUTÍM VALNÉ HROMADY AČK ZVÝŠEN NA DVOJNÁSOBEK:
AKTIVNÍ KAMERAMAN 2.000,-Kč
DŮCHODCI A STUDENTI 200,-Kč

Prosím věnujte Vaší pozornosti oddílu: KDO NEZAPLATIL

Prezídium AČK