RED EUROPE LIMITED PREZENTACE KAMERY DRAGON

Vážení kolegové,
budeme mít na FAMU návštěvu z RED Europe Limited, evropského technického obchodního zástupce pana Sundeepa Reddyho.
Ve Studiu FAMU ve středu 29.10.2014 od 10hod dopoledne nám předvede pan Sundeep RED EPIC DRAGON kamerový systém a bude mít přednášku o tom, čeho je tato kamera schopna. Také má v plánu přinést 4K RED ray přehrávač, aby nám ukázal několik DRAGON testů, co všechno DRAGON umí. Představí nám testy John Marchanta, záběry a snímky a ukáže nám, jak byly tato natočeny a jak byl systém DRAGON při nich nastaven. Také nám představí „Kindling“ krátký test na nový DRAGON MONOCHROME, opět test Johna Marchanta z Kippertie. Uvidíme předváděčku Dragonu z letošního NAB a černobílé záběry točené na DRAGON. Dále testy „Gone Girl Trailer“ následovaný krátkým Q&A.
Jste všichni zváni, uspořádlai jsme tuto prezentaci velice narychlo.
Čas 10.00 – 13.00 VE Studiu FAMU, Klimentská 4, Parha 1 – 1. patro STUDIO B.
Děkuji za Vaši účast Marek Jícha

POZVÁNKA NA ČTVRTLETNÍK FITES O DIGITALIZACI JAKO KULATÝ STŮL

73. ČTVRTLETNÍK FITES — KULATÝ STŮL DIGI/REST
s tématem digitalizace, restaurování a zpřístupňování českého filmového fondu
PROGRAM Kdy a Kde?
Ve čtvrtek 16. října 2014 od 10 do 15 hod. ve Velkém sálu kina Světozor — Praha 1 Vodičkova ul.41.
Kulatý stůl s přednesenými příspěvky, představením metodik, presentacemi terminologie a předvedením ukázek, na které naváže moderovaná diskuse
Z kulatého stolu bude pořízen zvukový záznam a steno jako příloha časopisu Synchron.
Cílem Čtvrtletníku je osvěta a zprostředkování dialogu v relativně novém oboru digitálního restaurování. Pomozte nalezení cesty k důstojné prezentaci a zpřístupnění českého filmového dědictví.
9:45 – 10:00 příchod účastníků
10:00 – 10:05 Martin Vadas, předseda FITES – zahájení, přivítání hostů a úvodní slovo
10:05 – 10:20 PhDr. Michal Bregant, generální ředitel NFA, — Národní filmový archiv v současné době a role digitalizace filmového dědictví
10:20 – 10:55 Mgr.Anna Batistová, Ph.D., ředitelka sekce audiovizuálních sbírek NFA, Jeanne Pommeau, Vladimír Opěla, Bc. Jan Zahradníček – Strategie a metodiky digitalizace
10:55 – 11:45 prof. MgA. Marek Jícha a prof. MgA. Jaromír Šofr, – metoda DRA a výzkum NAKI — záměr, ukázky, průběžné výsledky, problémy a zkušenosti
11:45 – 12:00 Mgr.Helena Bezděk Fraňková, ředitelka a Bc. Petr Vítek, předseda Rady Státního fondu kinematografie, – Státní fond kinematografie a DRA
12.00 – 12.08 doc. Ivo Mathé, bývalý rektor AMU – Organizační, ekonomické, formální aspekty digitalizace.
12:08 – 13:10 moderovaná diskuse 1. část — dotaz max. 1 min. — odpověď či poznámka max. 3 min.
13:00 – 13:20 přestávka na občerstvení a ukojení závislostí
13:20 – 13:30 ing. Petr Šikoš, ředitel Nadace české bijáky, – digitální restaurování filmů Nadací české bijáky
13:30 – 13:40 Alexander Michailidis, ministerstvo kultury – Širší strategie digitalizace MK a eCulture
13:40 – 13:55 Petr Rezek, v jednání – pohled filosofa
13:55 – 14:05 Mgr. Petr Dvořák, generální ředitel České televize, Digitalizace filmového fondu z hlediska poskytovatele veřejné služby
14:05 – 14:55 moderovaná diskuse 2. část — dotaz max. 1 min. – odpověď či poznámka max. 3 min.
14.55 – 15:00 Martin Vadas – závěr – poděkování intervenujícím, milým hostům, spolupracujícím organizacím i účastníkům v hledišti, stenotypistům aorganizátorům. . .