CENA ANDREJE STANKOVIČE

Večer Samozvanců poprvé v Městské knihovně
Skupina stoupenců kritických intencí Andreje Stankoviče, tzv. Samozvanci, pořádá ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze již 12. ročník vyhlášení laureátů Ceny Andreje „Nikolaje“ Stankoviče. Slavnostní událost se odehraje 26. června od 18 hodin ve velkém sále knihovny na Mariánském náměstí. Ocenění umělci převezmou z rukou Samozvanců Osvědčení o udělení ceny, bronzovou plastiku od sochaře Michala Blažka a láhev domácí slivovice „Nikolajka“. V průběhu večera se můžete těšit na bohatý program!
„Během literárně-poetického, hudebního a filmového pásma zazní verše věnované Andreji Stankovičovi z úst českých básníků i hudebníků Eugena Brikciuse, Johna Boka, J. H. Krchovského, Zdeňka „Hmyzáka“ Nováka a Pavla Zajíčka. Zahrají a zazpívají Pepa Čečil, Josef „Bobeš“ Rössler, Milan „Záviš“ Smrčka, Nikol Fischerová, trumpetista a jazzman Julius Baroš a hudební formace Jazz Khonspiracy. Po skončení oficiální části budou promítnuty ukázky z oceněných filmů. Na závěr je pro účastníky večera připraveno malé občerstvení,“ přibližuje program Vladimír Hendrich, jeden ze členů skupiny Samozvanci.
Cena Andreje „Nikolaje“ Stankoviče navazuje na tradici Cen samozvanců, které po tři roky uděloval básník a kritik Andrej Stankovič mimořádnému, avšak mainstreamovými filmovými médii povětšinou přehlíženému tvůrčímu počinu v oblasti kinematografie. Tuto cenu získali režiséři Jan Němec, Radim Špaček a Karel Vachek. Po Stankovičově úmrtí se na podzim roku 2002 skupina Samozvanců (letos ve složení Jiří Fiedor, Petr Fischer, Martin Fišer, Jiří Forejt, Michael Hauser, Vladimír Hendrich, Michal Matzenauer a Petr Šafařík) rozhodla na protest proti všeobecné vulgarizaci českého kulturního prostředí v tradici Stankovičových cen pokračovat. V uplynulých letech se laureáty Ceny Andreje „Nikolaje“ Stankoviče stali například Zuzana Piussi, Karel Vachek, Tereza Reichová, Martin Kohout, Miroslav Štěpánek, Václav Mergl, Jana Ševčíková nebo Miroslav Bambušek.
Přijďte ve čtvrtek 26. června na slavnostní vyhlášení a uvidíte, kdo získá letošní ocenění. Těšíme se na vás!

TISKOVÁ ZPRÁVA JAROMÍRA ŠOFRA 16.června 2014

Tisková zpráva Jaromíra Šofra a Jiřího Menzela 16. června 2014
Dnes se uskutečnila první projekce digitálně restaurované kopie filmu Ostře sledované vlaky.
Režisér Jiří Menzel a kameraman Jaromír Šofr vyjadřují tímto poděkování expertnímu restaurátorskému týmu v čele s Ivem Marákem a kameramany Markem Jíchou, Jiřím Myslíkem a Antonínem Weiserem.
Vysoce kvalitního výsledku bylo dosaženo aplikací poznatků z probíhajícího výzkumu „Metodiky digitalizace národního filmového fondu“ Ministerstva kultury ČR.
Digitální restaurování bylo umožněno Nadací české bijáky ve spolupráci se Státním fondem kinematografie a Národním filmovým archivem.
První veřejné uvedení digitalizované podoby filmu Ostře sledované vlaky proběhne v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dne 5. července 2014.

TISKOVÁ ZPRÁVA Z KAMERAMANSKÝCH DNŮ V PRAZE 29. – 31. května 2014

Kameramanské dny, Praha 29. — 31. května 2014 Kino NFA – Ponrepo, kino Evald, Studio Béla
Willy Kurant:

„Co to dnes znamená být kameraman? Celý systém více méně přešel na digitální technologii a i komerční filmy se realizují dostupnými technologiemi. A tak profesionální kameru může mít vlastně skoro každý. Znamená to, že se tím stává kameramanem? Je svůdné nechat se strhnout technologickými výdobytky. Ale nakonec je to oko a hlava, které činí umělce umělcem, technologie umělce nespasí. Já říkám svým kolegům – volte si svobobodně, s vědomím, že každá látka nabízí svoje pojetí. Je jedno, jak starý nebo nový postup zvolíte, nevyhnete se tomu, že mezi tím přístrojem, na který se zaznamenává obraz pohybu, a tím zázračným filmem, na který přijdou lidi do kina, je vaše oko, které je rozhodující.“

Konec května patřil v Praze Kameramanským dnům, které zde poprvé uspořádali organizátoři kameramanského festivalu Ostrava Kamera Oko. Tři dny přednášek, diskusí a projekcí byly věnovány aktuálním nejen kameramanským problémům. Kameramanské dny se odehrávaly v okolí Národní třídy — v kinech Evald, Ponrepo, Studio Béla a na Filmové a televizní fakultě AMU (FAMU). Většina programu byla otevřena široké veřejnosti a koncipována jako vzdělávací, otevírající prostor pro diskusi a zpřístupnění problémů profesionálům i laikům. V kině Evald se uskutečnily projekce digitálně restaurovaných filmů ve formátu DCP, kterým vždy odborný úvod a ukázky různých projekčních formátů (35mm, DVD, Blu-ray). Diváci mohli porovnat práci českých restaurátorů na nově restaurovaných filmech Hoří, má panenko a Všichni dobří rodáci s prací jejich francouzských kolegů na Bláznivém Petříčkovi Jeana-Luca Godarda.

Hlavní host festivalu, původem belgický kameraman Willy Kurant, měl v Praze nabitý program. Páteční den věnoval studentům katedry kamery na FAMU, pro které Kameramanské dny uspořádaly s Willy Kurantem Masterclass. Následně v zaplněném sále Studia Béla uvedl projekci restaurované verze filmu Mužský rod, ženský rod, na kterém spolupracoval s režisérem Jeanem-Lucem Godardem. V sobotu večer se pak zúčastnil unikátní projekce zachovalé 35mm kopie jeho německého snímku Michael Kohlhaas. Režisér Volker Schlöndorff natáčel tento historický snímek na Slovensku v létě 1968 s částečně česloslovenským štábem. Willy Kurant divákům popsal přípravu i průběh natáčení u obou filmů ale neopomněl ani zmínit některá úskalí spolupráce s těmito významnými režiséry.

Kameramanských dní se zúčastnil také zástupce norské kameramanské asociace Rolv Haan a nechyběla samozřejmě ani řada českých kameramanů, členů AČK. Mladší generaci zastoupil kameraman Martin Preiss, který dostal tzv. Divokou kartu společnosti Artcam a z jejího bohatého katalogu vybral pro diváky vizuálně vytříbený opus režiséra Petera Greenewaye Rembrandtova noční hlídka. Martin Preiss film opatřil i osobním úvodem, ve kterém divákům přiblížil, jak mají pohlížet na film z pohledu kameramana, čeho si všímat a na co se zaměřit, aby si vychutnali výbornou práci se světlem a stínem kameramana Reiniera van Brummelena.

Přednášková část programu probíhala v kině NFA Ponrepo a byla zaměřena na kameramanskou práci a vizualitu a zahrnovala zejména prezentace výzkumných projektů studentů a expertů z oblasti kinematografie. Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK v Praze představila svoji připravovanou studii věnovanou významnému českému kameramanovi, Jaroslavu Kučerovi. Příspěvěk o nové podpoře výroby krátkometřážních a experimentálních filmů, se kterým vystoupila Tereza Cz Dvořáková, členka Rady Státního fondu kinematografie, podnítil živou diskusi. Veřejnost byla seznámena s aktivitami Nadace české bijáky, která prezentovala svoji činnost a kameraman Jaromír Šofr v této souvislosti upozornil na blížící se premiéru nově digitalizovaného filmu Ostře sledované vlaky. Rovněž zde zazněla prezentace výzkumného projektu ministerstva kultury České republiky NAKI o metodikách digitalizace národního filmového fondu, kterou prezentoval prezident Asociace českých kameramanů a vedoucí Katedry kamery na FAMU, prof. Marek Jícha. S velkým zájmem sledovalo publikum rovněž prezentaci výzkumného projektu Česká kameramanská škola, o které hovořil Daniel Souček.

Akci zaštítily německá asociace BVK a Asociace českých kameramanů (AČK). a probíhala ve spolupráci s Asociací francouzských kameramanů a Asociací norských kameramanů. Kameramanské dny se konaly za podpory Státního fondu kinematografie České republiky.

MASTER CLASS ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ – JAROMÍR ŠOFR – OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

MASTER CLASS Asociace českých kameramanů – kameraman Jaromír Šofr
„OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY“
V rámci 49. MFF v Karlových Varech se bude konat dne 5.7. 2014 Master Class Jaromíra Šofra, kameramana filmu Ostře sledované vlaky (1966) a spoluautora Teorie o digitálně restaurovaném autorizátu v rámci výzkumného projektu NAKI „Metodiky digitalizace národního filmového fondu (NAKI AMU/NFA), který se podílel na digitalizaci tohoto filmu.
Téma: Digitalizace a restaurování národního filmového dědictví a prezentace výzkumného projektu NAKI AMU/NFA pracujícího na metodikách digitalizace národního filmového fondu.
1. Komentovaná projekce vybraného dílu (cca 20 minut) výchozí 35mm kombinované kopie filmu Ostře sledované vlaky sloužící jako referenční kopie pro digitální restaurování. Vzpomínky na natáčení filmu Ostře sledované vlaky, doplněné o rozhovor s režisérem filmu Jiřím Menzelem
2. Komentovaná projekce vybraných klíčových scén filmu postupně ve všech fázích digitálního restaurování. Bude prezentován vzhled původní kopie a digitalizátu originálního negativu opatřený základním jasovým a barevným nastavením výsledné podoby kvalifikovaného odhadu expetní restaurátorské skupiny.
3. Komentovaná projekce porovnání nekvality digitalizace v minulosti, nesprávně zdigitalizované verze filmů na DVD a televizních přepisech pro vysílání SD i HD.
Následná diskuse s pozvanými hosty moderovaná Jaromírem Šofrem. Možnost diskuse s diváky a novináři, Q+A.
Délka programu 2 hodiny
Partneři Master Classu: Nadace české bijáky, Asociace filmových střihačů a střihaček, Český filmový a televizní svaz FITES, Česká televize, Národní filmový archiv NFA
Master Class je financován z dotace Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Vzdělávání české kameramanské školy — profesionální Master Classy
Datum konání: Sobota 5.7. v hodin 10.00 v hotelu Thermal v sále č. A
Téhož dne 5. 7. v 14.00hod proběhne v hlavním sále slavnostní premiéra digitálně zrestaurovaného filmu Ostře sledované vlaky.
PROSÍME ČLENY ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ÚČASTNIT TOHOTO MASTER CLASSU, ABY SE CO NEJDŘÍVE PŘIHLÁSILI NA EMAIL: lampafilm@gmail.com
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 20. června 2014 PO PŘIHLÁŠENÍ DOSTANETE DALŠÍ INFOMACE O ORGANIZACI TOHOTO MASTER CLASSU