TISKOVÁ ZPRÁVA JAROMÍRA ŠOFRA 16.června 2014

Tisková zpráva Jaromíra Šofra a Jiřího Menzela 16. června 2014
Dnes se uskutečnila první projekce digitálně restaurované kopie filmu Ostře sledované vlaky.
Režisér Jiří Menzel a kameraman Jaromír Šofr vyjadřují tímto poděkování expertnímu restaurátorskému týmu v čele s Ivem Marákem a kameramany Markem Jíchou, Jiřím Myslíkem a Antonínem Weiserem.
Vysoce kvalitního výsledku bylo dosaženo aplikací poznatků z probíhajícího výzkumu „Metodiky digitalizace národního filmového fondu“ Ministerstva kultury ČR.
Digitální restaurování bylo umožněno Nadací české bijáky ve spolupráci se Státním fondem kinematografie a Národním filmovým archivem.
První veřejné uvedení digitalizované podoby filmu Ostře sledované vlaky proběhne v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dne 5. července 2014.