MASTER CLASS ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ – JAROMÍR ŠOFR – OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

MASTER CLASS Asociace českých kameramanů – kameraman Jaromír Šofr
„OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY“
V rámci 49. MFF v Karlových Varech se bude konat dne 5.7. 2014 Master Class Jaromíra Šofra, kameramana filmu Ostře sledované vlaky (1966) a spoluautora Teorie o digitálně restaurovaném autorizátu v rámci výzkumného projektu NAKI „Metodiky digitalizace národního filmového fondu (NAKI AMU/NFA), který se podílel na digitalizaci tohoto filmu.
Téma: Digitalizace a restaurování národního filmového dědictví a prezentace výzkumného projektu NAKI AMU/NFA pracujícího na metodikách digitalizace národního filmového fondu.
1. Komentovaná projekce vybraného dílu (cca 20 minut) výchozí 35mm kombinované kopie filmu Ostře sledované vlaky sloužící jako referenční kopie pro digitální restaurování. Vzpomínky na natáčení filmu Ostře sledované vlaky, doplněné o rozhovor s režisérem filmu Jiřím Menzelem
2. Komentovaná projekce vybraných klíčových scén filmu postupně ve všech fázích digitálního restaurování. Bude prezentován vzhled původní kopie a digitalizátu originálního negativu opatřený základním jasovým a barevným nastavením výsledné podoby kvalifikovaného odhadu expetní restaurátorské skupiny.
3. Komentovaná projekce porovnání nekvality digitalizace v minulosti, nesprávně zdigitalizované verze filmů na DVD a televizních přepisech pro vysílání SD i HD.
Následná diskuse s pozvanými hosty moderovaná Jaromírem Šofrem. Možnost diskuse s diváky a novináři, Q+A.
Délka programu 2 hodiny
Partneři Master Classu: Nadace české bijáky, Asociace filmových střihačů a střihaček, Český filmový a televizní svaz FITES, Česká televize, Národní filmový archiv NFA
Master Class je financován z dotace Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Vzdělávání české kameramanské školy — profesionální Master Classy
Datum konání: Sobota 5.7. v hodin 10.00 v hotelu Thermal v sále č. A
Téhož dne 5. 7. v 14.00hod proběhne v hlavním sále slavnostní premiéra digitálně zrestaurovaného filmu Ostře sledované vlaky.
PROSÍME ČLENY ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ÚČASTNIT TOHOTO MASTER CLASSU, ABY SE CO NEJDŘÍVE PŘIHLÁSILI NA EMAIL: lampafilm@gmail.com
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 20. června 2014 PO PŘIHLÁŠENÍ DOSTANETE DALŠÍ INFOMACE O ORGANIZACI TOHOTO MASTER CLASSU