Premiéra dalšího DRA digitálně restaurovaného filmu proběhla 29. října 2018 na mezinárodním kameramanském filmovém festivalu Ostrava kamera oko 2018

Film Žiletky režiséra Zdeňka Tyce

Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera OKO je přehlídkou kvalitní kameramanské práce a místem tvůrčího dialogu, který přispívá krozvíjení filmu jako živého umění. Jsme rádi, že Česká republika může být místem konání takovýchto akcí a jsme na to hrdí. 10. ročník mezinárodního filmového festivalu kameramanské tvorby Ostrava Kamera OKO 2018 ukazuje, že se nejen podařilo tento festival před deseti lety založit, ale postupně udržet a rozvíjet až do dnešní jubilejní podoby. Ve vědomí mezinárodní kameramanské komunity je tento festival sledován snadějí i nadšením, že vedle již tradičních a klasických festivalů s dlouholetou tradicí, jako je makedonský festival Manaki Brothers či polský CamerImage, se zrodil nový kameramanský festival s alternativní dramaturgií, kterou zakladatelé festivalu popsali jako styl „Free Cinema“. Ostravské prostředí industriálních památek Dolních Vítkovic se během deseti let transformovalo do prostředí vhodného pro konání mezinárodních kulturních setkání, o čemž svědčí i reflexe našich zahraničních hostů, kteří byli účastni v mezinárodní porotě v minulých ročnících. Pro Asociaci českých kameramanů je existence festivalu Kamera OKO prestižní záležitostí a rádi bychom přispěli vedení festivalu do dalších let naší aktivní spoluprací či partnerstvím. Jako každý velký mezinárodní filmový festival, tak také Ostrava Kamera OKO se během svého programu snaží představit nejlepší filmová díla minulosti v digitálně restaurované podobě a to prezentací nejlepší práce digitálních restaurátorů. V České republice umíme digitálně restaurovat filmy stejně kvalitně jako je tomu ve světových restaurátorských dílnách. Navíc máme vyvinutý přesný restaurátorský postup popsaný v certifikovaných metodikách Digitálně restaurovaného autorizátu (DRA).

Pokračovat ve čtení „Premiéra dalšího DRA digitálně restaurovaného filmu proběhla 29. října 2018 na mezinárodním kameramanském filmovém festivalu Ostrava kamera oko 2018“