PROČ ČESKÁ TELEVIZE ZAKÁZALA PROGRESIVNÍ MÓD A FORMÁT HDV?

Zajisté jste v poslední době (během roku 2008) zaznamenali překvapivý fakt, že Česká televize zakázala natáčení v progresivním módu. To se týká hlavně všech dokumentárních filmů natáčených kamerami ve formátu HDV, ale i například hraných snímků natáčených ve formátu HDCAM. Nenašli jsme žádné pracovní materiály vydané ČT, které by toto rozhodnutí vysvětlovaly. Asociace českých kameramanů písemně vyzvala ředitele výroby ČT pana Václava Myslíka, aby svolal technologickou schůzku mezi kameramany AČK a kompetentními pracovníky ČT. Zde chce AČK požádat ČT o vysvětlení, popřípadě vydání písemného materiálu, podle kterého by se mohli kameramani a producenti filmů řídit.
Zde přinášíme vybranou část z dokumentu BBC DQ-DELIVERING QUALITY vydanou v roce 2008, ve kterém jsou vyjmenovány formáty a kvalitativní parametry primárních videozáznamů přijímaných pro výrobu TV pořadů. Formát HDV je zde uveden jako jeden z možných, stejně tak progresivní mód jako standard vhodný pro TV výrobu.

BBC DQ-DELIVERING QUALITY – kapitola 2.

Standard Definition and 35mm Film
2.1. Standard definition
The following formats are considered to be standard definition:
o All standard definition video formats
o HDV from all manufactures
o Cameras with image sensors under 1/2″
o Frame based (intra-frame) recording formats below 100Mbs
o Inter-frame based recording formats below 50Mbs
o Super16 film whether transferred to tape in high definition or not
o 35mm film transferred to or copied from standard definition tape formats
o Non linear editing codecs with bit rates below 160Mbs
o Live contributions links of less than 60Mbs (MPEG2)
o 720 line equipment with the exception of the Panasonic Varicam
AJ-HDC27 range and the Panasonic AJ-HDX900 range*
*Other 720 line equipment may be acceptable but must be discussed prior to use
2.2. 35mm Film for high definition acquisition
The following 35mm film types and stock are acceptable for high
definition acquisition providing the original negative is clean and
transferred directly to a high definition video format;
o 3 perf – any exposure index although an exposure index of 250 or less is preferred.
o 2 perf — only if a stock with an exposure index of 250 or less is used
To avoid causing problems with high definition transmission encoding
film should be well exposed and not forced more than one stop.
35mm film negative can be transferred to any high definition video
format but it is advisable to use formats that have low compression

3. Video Standards
3.1. The BBC will accept high definition programmes acquired using either of the following:
o 1920 x 1080 interlace at 25 frames a second (now called 1080i25) or
o 1920 x 1080 progressive at 25 frames a second (now called 1080p25)
3.2. Cameras that pre-filter to 1440 x 1080 are currently acceptable but this
document does not guarantee this format will always be acceptable for new high definition commissions
3.3. This document cannot be used as a guarantee that any camera using
the 720 line high definition format will always be acceptable for
acquisition of high definition programmes. It should be noted 720 line
cameras not be accepted for new commission after the acceptance of
an equivalent 1080 line camera. Contact the DQ Manager for details.
3.4. All delivered high definition master tapes must be 1080i25 (whether the
programme was acquired using 1080p25 or 1080i25). Rollers, moving
captions and DVE moves must be added in 1080i25 to prevent
unacceptable judder.
3.5. Most High Definition cameras can capture in both Interlace and
Progressive modes. It is not acceptable to add film effect to high
definition images for high definition delivery. Where film motion is a
requirement, progressive capture is the preferred method.
3.6. Technical standards are fully detailed in the following documents;
o EBU Tech 3299-E (Systems 2 & 3) „High Definition (HD) Image
Formats for Television Production
o SMPTE S274-2008 „Television – 1920 x 1080 Image Sample
Structure, Digital Representation and Digital Timing Reference
Sequences for Multiple Picture Rates“ (Revision of SMPTE 274M- 2005)
o ITU-R BT.709-5 „Parameter values for the HDTV standards for
production and international programme exchange

VÝSLEDKY DRUHÉHO TESTU KAMERY RED ONE

DRUHÝ TEST KAMERY RED ONE Dne 16. května 2008 proběhl v pořadí druhý test s kamerou RED ONE. Kamera zapůjčená firmou Michala Gahuta byla osazena originálním RED objektivem a novou verzí firmware, která slibovala zlepšení artefaktů vzniklých drsnou komprimací REDCODEKu. Hlavní částí testu ale bylo zjištění, že čip kamery nesprávně interpretuje realitu tvořenou záznamem obrazu v oblasti viditelného spektra z důvodů stavby čipu. Kamera zaznamenává rovněž informace z infračervené části spektra. To se projevuje značným zešednutím, desaturací a sníženou gamou výsledného obrazu, způsobenou touto infračervenou víceexpozicí.

Pokračovat ve čtení „VÝSLEDKY DRUHÉHO TESTU KAMERY RED ONE“

POPRVÉ PROJEKCE DIGITAL CINEMA NA PRAŽSKÉ FAMU

PRVNÍ HISTORICKÁ PROJEKCE DIGITAL CINEMA NA PRAŽSKÉ FAMU
Ve dnech 16. a 17. září 2008 byla provedena historicky první veřejná projekce formátu DIGITAL CINEMA při příležitosti státních závěrečných bakalářských zkoušek na Akademii múzických umění v Praze. Prvním filmem byl dokumentární film FILM S HENDIKEPEM režiséra Bohdana Bláhovce a kameramana Prokopa Součka a druhým byl hraný snímek DĚTI SLEDUJÍCÍ NOČNÍ VLAKY režiséra Michala Hogenauera a kameramana Adama Strettiho. Oba filmy vznily za podpory firmy ACE, jmenovitě Saši Kadlece, který studenty vedl při natáčení a zapůjčil jim přijímací kameru formátu HDCAM. Obraz byl natočen ve formátu 1920×1080 25p a byl následně po obrazovém ONLINE obrazově dokončován na FinalCutPro. Barevné korekce i export proběhl na půdě katedry kamery za pedagogického vedení doc. MgA Marka Jíchy. Projekce proběhla v kodeku PRORES 720p. Vyjímečná kvalita projekce na plátně školního kinosálu byla zanamenána, dokoce se objevily i názory, že je obraz příliš dokonalý. Studenti na svých filmech ještě postrpodukčně pracují a bude je možno znovu spatřit v tomto DC formátu na podzimním festivalu studentů FAMU FAMUFEST 2008. FAMU se tak řadí právem mezi progresivní filmové školy zabývající se výzkumem a aplikací moderních kinematografických metod DC do praxe. Škoda jen, že tato jejich činnost zůstává bez finanční podpory ze strany státních nebo evropských grantů. Organizace a legislativa jaksi pokulhává za praktickými potřebami technologické digitální revoluce současnosti. Naplánovat grant, žádat o něj, vyplňovat složité formuláře a čekat a čekat a třeba se také nedočkat, na to dnes již nemá nikdo čas. Technologie se prosazuje sama, tentokráte tedy i bez vývojových grantů.

Pokračovat ve čtení „POPRVÉ PROJEKCE DIGITAL CINEMA NA PRAŽSKÉ FAMU“