SHOWLIGHT 2013 ČESKÝ KRUMLOV


Showlight je jednou z nejvýznamnějších událostí v kalendáři profesionálů v oblasti scénického a profesionálního osvětlení . Probíhá každé čtyři roky, vždy v jiném evropském městě a nedá se přirovnat k žádné jiné akci. Ve dnech 18.-21. května 2013 se poprvé v historii východní Evropy bude konat v Českém Krumlově a přiláká zájem všech, kdo se pohybují v zábavním průmyslu nebo se věnují světelnému designu nebo architektonickému osvětlení.
Showlight se snaží vyvolat diskusi na základě přednášek uznávaných odborníků a otevírá prostor pro setkání lidí se stejným zájmem a zálibou ve světelném designu. Součástí konference je také výstava s přibližně 35 stánky, které můžete navštívit v době mezi přednáškami.
Showlight je nezisková akce pořádaná dobrovolníky z řad zahraničních profesionálů z oboru osvětlení. Někteří členové přípravné komise pracují v oblasti filmu a rádi by se seznámili s českými kolegy z oboru.
Během konference bude prezentováno 25 přednášek, každá o délce pouze 20 minut. Pro účastníky z oblasti filmu budou pravděpodobně zajímavé následující příspěvky:
Danielle Feinberg, hlavní osvětlovač z Pixar Animation Studios, bude hovořit o práci na animovaných filmech Brave , WALL-E a Hledá se Nemo. I když jejím úkolem bylo filmy nasvítit, neměla k dispozici žádná světla! Veškeré osvětlení bylo virtuální.
Simon Wilkinson, mladý světelný designér, který pracuje s iluzí, bude vyprávět o tom, jak se mu podařilo přesvědčit obecenstvo, že nevidí věci, které mají přímo před sebou! Frieder Hockheiml z USA, vynálezce fluorescenčních světel Kino Flo, seznámí posluchače se svou představou o budoucnosti nízkoenergetického osvětlení.
Petr Ferebauer z Jihočeského Divadla v Českých Budějovicích představí proslavené Otáčivé hlediště v prostoru zámeckého parku v Českém Krumlově.
Účastníci konference budou mít rovněž příležitost navštívit unikátní Zámecké barokní divadlo a naslouchat přednášce Petra Peřiny, předsedy Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov .
Dalším přitažlivým pohledem do světa divadelního umění bude přednáška Christophera Baugha o díle českého scénografa Josefa Svobody, průkopníka nových cest v chápání moderního divadla.
Katharine Williams, mladá světelná designérka, bude vyprávět o nasvícení orchestru během vysílání němého filmu v Britském filmovém institutu. Lighting designer Bambi bude hovořit na téma : Osvětlení operního představení v Izraelské poušti s pozadím pohoří Masada.
Hlavním partnerem konference je český výrobce profesionální osvětlovací techniky, firma Robe. Protože továrna firmy Robe lighting není v bezprostřední blízkosti Českého Krumlova, rozhodla se firma Robe zprostředkovat pro účastníky konference Showlight 2013 speciální výlet, který je mimo oficiální program. Budou tak mít možnost zdarma se podívat do výrobních prostor tohoto českého výrobce osvětlovací techniky a užít si pobyt ve wellness hotelu Soláň uprostřed hor a nádherné přírody pohoří Beskyd.
Konference probíhá v angličtině a účastnický poplatek ve výši 8000,-Kč (včetně DPH) zahrnuje vstup na samotnou konferenci a výstavu , doprovodný program v podobě prohlídek místních zajímavostí technického charakteru, občerstvení během konference a rovněž pondělní slavnostní gala večeři. Je rovněž možné zakoupit denní vstupenku za 3200,- Kč (včetně DPH), která zahrnuje občerstvení. Podrobné informace získáte na webových stránkách konference: www.showlight.org.

VÝZKUMNÝ PROGRAM Metodiky digitalizace národního filmového fondu – NAKI AMU/NFA zahájen dne 6. března 2013 na katedře kamery FAMU

Ve středu 6. března 2013 byl zahájen rozsáhlý výzkumný projekt Ministerstva kultury České republiky „Metodiky digitalizace národního filmového fondu“. Akademie múzických umění v Praze, fakulta filmová a televizní (FAMU) ve spolupráci s Národním filmovým archívem (NFA) začínají pracovat na projektu certifinované metodiky digitalizace archivních filmů. Tým řešitelů pod vedením prof. MgA. Marka Jíchy, vedoucího katedry kamery a Mgr. Anny Batistové Ph.D., ředitelky filmových sbírek NFA, začal svoji práci společnou schůzkou všech řešitelů v prostorách katedry kamery FAMU. Byl zdůrazněn celospolečenský význam digitálního restaurování klasických analogových filmových nosičů. Zájem archivářů o digitalizaci nejvýznamnějších archiválií vzrůstá v důsledku výrazného zdražování kopírovacích materiálů a jejich laboratorního zpracování. Zájmem filmové obdorné veřejnosti je zpřístupňovat filmové sbírky digitalizací archivních fondů. Zájem autorů filmů, režisérů, kameramanů, výtvarníků, hudebních skladatelů a zvukařů je rovněž naplňován kvalitním převodem jejich filmů do digitální podoby, které již nebudou promítány v defektní a často pro tvůrce nedůstojné kvalitě. Projekt NAKI realizovaný ve spoluprácu AMU a NFA přináší naprosto originální myšlenku o spolupráci filmových restaurátorů a autorských organizací formulovanou v teorii DRA — digitálně restaurovaného autorizátu. Tato teorie je předmětem zahájeného výzkumu. Dalším cílem programu je zachování paměti technologického knowhow ještě žijících pamětníků filmového průmyslu pro budoucí využití v procesu digitalizace nejen českých filmů. Na FAMU se tak po dlouhé době otevřel výzkumný projekt mající tradici v práci minulých generací kameramanů a technologů FAMU spolupracujících s Filmovým studiem Barrandov. Vzpomeňme na zakladatele této tradice pana prof. Ing. Dr. techn. Jaroslava Boučka.

Pokračovat ve čtení „VÝZKUMNÝ PROGRAM Metodiky digitalizace národního filmového fondu – NAKI AMU/NFA zahájen dne 6. března 2013 na katedře kamery FAMU“