Výsledky výzkumu IMAGO o pracovních podmínkách kameramanů

IMAGO uveřejňuje pro členy naší Asociace výsledky výzkumu o kvalitě pracovních podmínek kameramanů v Evropě. Můžeme tedy porovnat naši bědnou situaci s ostatními evropskými kameramany i v jiných státech světa. Materiál slouží jako podklad pro boj kameramanů za svoje lidská prává dle listiny práv a svobod na půdě Evropské komise a pralamentu.

http://www.imago.org/pdfs/0830af7d27cff1c976c173dd778900ee.pdf

Zasedání IMAGO IAGA PARIS 2012

General assembly (Valná hromada) IAGA IMAGO, Paříž 9. – 11. února 2012
Valná hromada IMAGO tzv. IAGA se konala letos v Paříži pod vedením Francouzské asociace kameramanů AFC jako hostitele tohoto setkání. Jednání mělo dvoudenní program. První den IMAGO zasedalo v Cité Université, kde opravdu nebylo teplo. Venku -8°C vevnitř +12°C. Druhý den jsme se přesunuli na FEMIS, pařížskou filmovou školu v ulici Rue Francoeur.

Nigel Walters, prezident IMAGO při své volební řeči
První den došlo ke svolání Mimořádné valné hromady IMAGO tzv. Extraordinary General Assembly, za účelem uzavření agendy a oficiální registrace IMAGO v Paříži. Důvodem je převod registrace a agendy do Bruselu, což je proces dlouhodobě připravovaný, jehož smyslem je přiblížit základnu IMAGO bruselským evropským úřadům. Také právně institucionální pozice registace IMAGO v Paříži nebyla pro IMAGO výhodná. Šlo však o registraci historickou, protože IMAGO zde bylo registováno od svého vzniku. Likvidárotem IMAGO (Francie) byl jmenován její generální sekreář Louis-Phillippe Capelle. Postupným jednomyslným hlasováním byla celá agenda včetně starého rozpočtu IMAGO uzavřena a převedena na novou adresu do Bruselu na IMAGO (Belgie). Tím skončila jedna histrorická etapa IMAGO.
Musím ještě dodat, že jsem byl požádán panem Jánem Ďurišem, abych zastupoval i Slovenskou kameramanskou asociaci ASK. Měl jsem tedy při hlasování tzv. Československý dvojitý hlas.
Po krátké pauze na kávu a zahřátí se pohybem – procházkou po univerzitním paláci, kde právě probíhala výstava fotografií filmových lokací Francie, jsme pokračovali ve standardní IAGA, tedy regulérní valné hromadě nového IMAGO. Zde byl bohatý program, který vydržel až do večerních hodin. Hlavními body byl samozřejmě rozpočet IMAGO. Podobně jako u nás IMAGO ztráci podporu velkých sponzorů. Bylo navrženo zvýšení člrnských poplatků z 20EUR za aktivního člena na 22Euro. To se pochopitelně nesetkalo s nadšením a bylo domluveno, že toto rozhodnutí musí být deklarováno nejprve jednotlivými Asociacemi a schválí se až na dalším IAGA. Rozhodnutí o zvýšení poplatků se má oznámit do IMAGO do 9. března 2012. Jen pro informaci AČK platí stále po dohodě s prezidentem Nigelem Waltersem pouze 15Euro za aktivního člena z důvodů naší chudoby. Je tedy na nás, abychom se zamysleli nad výší našich členských poplatků. Zdá se, že 1000CZK na aktivního člena není dnes již dostačujících.
Bylo zvoleno nové vedení IMAGO v jeho starém složení, tedy prezidentem je nadále Nigel Walters a jednotlivé fukce jsou obsazeny starými dobrými a hlavně pracovitými členy původního prezídia IMAGO.
President je:
Nigel Walters BSC: waltatbush@aol.com
Vice Presidenti jsou:
Richard Andry AFC: richard.andry@free.fr
Ivan Tonev BAC: i_tonev@arsdigital.org
Zapisovatel a pokladník:
Louis-Philippe Capelle sbc,: lpc@akarivisuals.com, tel : +32475489508
Členové:
Birgit Gudjonsdottir BVK: birgitgudjons@imago.org
Luciano Tovoli AIC: tovoli@tin.it
Paul René Roestad FNF: laterna@laterna.no
Právní poradce IMAGO:
Dr. Cristina Busch: cristinabusch@jufresayasociados.com
Nová adresa IMAGO tedy je: IMAGO AISBL, boulevard Général Wahis 16F, 1030 Brussels
Po té se rozjela agenda ostatních důležitých zpráv, které bylo potřeba schválit hlasováním, jako zprávy o činnosti z jednotlivých sekcí a komisí IMAGO. Ty lze nalézt na www.imago.org podrobně rozepsány pro případné zájemce o deaily. Jen připomínám, že stránky www.imago.org jsou součástí našich stránek. Zanamená to, že tento můj článek je doplňujícím výkladem a komentářem ke zprávě o PARIS IAGA IMAGO 2012, kterou jsme již publikovali tam. To je upozornění pro ty, kteří by mohli mít problém, že informuji o zasedání IAGA pozdě.
My jsme měli také jeden příspěvek do společného jednání IMAGO, který zde zmíním. Prezentoval jsem naši českou myšlenku prof Jaromíra Šofra, prof. Marka Jíchy a prof Jiřího Myslíka o definici originálu filmu – Digitálně restaurovaného autorizátu DRA. Jde o výzkumnou činnost pražské katedry kamery a publikování jejích výsledků. Sestavili jsme v našem kabinetu obrazové techniky katedry kamery FAMU novou teorii sloužící ke vzniku metodiky digitalizace národního filmového fondu. Český název Digitálně restaurovaný autorizát – DRA je v anglickém překladu Digital Restored Authorizate DRA. Slovo Authorizate je nové nejenom v češtině, ale i anglicky. Česky nám připomíná jiná slova jako například destilát nebo koncentrát, ale ve výsledku má velkou moc obsahovou. Znamená produkt práce autorů, který byl autorsky přísně kontrolován. Prezentací českého nápadu se dostalo na půdě IMAGO vášnivého souhlasu a byli jsme vyzváni ke spolupráci s Technologickou komisí IMAGO na stekání v Bruselu. IMAGO bude tuto teorii zpracovávat jako Statement, nabídne ji americkým kameramanůn v Americké asociaci ASC s nabídkou, společně ji šířit jako názor všech kameramanů světa o tom, co je originálem filmu. Jen krátce:
Originálem filmu je: Originální negativ z kamery ON + Referenční premiérová kopie vytvořená kameramanem RP + Digitálně restaurovaný autorizát DRA.
Anglický překlad slova Autorizát je AUTHOROZATE, a má podobný význam jako v češtině. Britští zástupci IMAGO toto nové slovo přijali s nadšením a ostatí kameramani ze 42 evropských a světových kameramanských asociací rovněž. Imago přijalo tuto myšlenku a pomůže nám ji kultivovat, což potřebujeme hlavně v boji s domácím nepřítelem – nezájmem ministerstva kultury ČR, které před časem odmítlo náš návrh programu věda a výzkum v rámci národní kulturní identity. Bylo ale milé, že zaznělo jméno FAMU jako centra vědecko výzkumné činnosti mezinárodního rozměru. Jen kdyby moji kolegové z IMAGO věděli, jak jsme v Praze nepodporování, jak provádíme náš výzkum digitalizace kinematografie stále amatérsky… Hold jsme potomci Jana Kříženeckého a ten také trpěl, byť ve své době zakládal českou kinematografii… Držme tedy tuto ostudu za zavřenými dveřmi, aby neutrpěla naše národní hrdost navenek.
Za zmínku stojí ještě iniciativa polských kameramanů zoficializovat jejich technologický výzkum o projekčních standaredech vedený kameramanem Jarkem Szodou, PSC. Tato iniciativa se bude rovněž dále kultivovat ve spolupráci s IMAGO Technologickou komisí, ale narozdíl od nás mají Poláci pro svůj výzkum doma podporu u státních úředníků.


Marek Jícha, AČK a Andreas Fischer-Hansen, DFF na cestě do FEMISu.

Druhý den jsme byli ozváni na Microsalon Paris 2012 probíhající na půdě pařížské filmové školy FEMIS. Zde se jednalo již kuloárově o technických novinkách a technologickém výzkumu, či inovacích na půdě standardizace digitální kinemtografie SMPTE nebo ISO. Stále visí ve vzduchu světová standardizace snímací rychlosti digitálních kamer 60 obrázků za vteřinu a zajímavých konsekvencích snímací rychlosti na stroboskopický efekt a vnímání ostrosti obrazu.
Pozval jsem do Prahy kameramana Luciana Tovoli na kameramanský modulový workshop určený nejen pro studenty FAMU, ale otevřený i pro všechny členy AČK.
Rovněž mi přislíbil účast na technologickém semináři pro FAMU belgický kameraman Kommer Kleijn, který je šéfem Technologické komise IMAGO a který je přezdívaný „Mistr 60 obrázků za vteřinu“. Bude to tedy další velmi významné setkání s možností prodiskutovat technologické otázky se světovým expertem. Pan Kommer Klein nás zastupuje přímo v organizacích jako EDCF (European Digital Cinema Forum), SMPTE a dalších.
Další zajímavou věcí byla prezentace DIGITAL NEGATIVE, čili možnosti přečíst z čipu obraz negativní formou, což zcela eliminuje jakýkoliv elektronický šum. Rovněž se chystáme pozvat tuto francouzskou firmu do Prahy v rámci připravovaného technologického testovacího modulu. který připravujeme s Vladimírem Smutným a Jaromírem Šofrem na FAMU na letošní jaro. O tomto budeme ještě případné zájemce informovat. Akce bude rovněž otevřená pro členy AČK.
Srovnávací projekce v projekčním sále FEMIS (4K digitální projektor, velké plátno, perfektní projekce – důvod proč se u nás v Praze podobná akce nemůže konat, nemáme totiž takovou projekci k dispozici) přinesla výsledky z nových digitálních systémů ARRI Alexa 3K, SONY D65 4K, AATON PENELOPE 7K, TOTAVISION 360° a dalších systémů, které otevřely odbornou diskuzi za účasti francouzských studentů filmu.
Marek Jícha, AČK
zastupoval naší Asociaci na IMAGO IAGA PARIS 2012