VALNÁ HROMADA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ 25. 6. 2015

Dne 25. června 2015 se konala Valná hromada Asociace českých kameramanů.
Šlo o volební valnou hromadu s programem:
1. Zpráva o činnosti Asociace českých kameramanů od poslední Valné hromady a za celé období práce odstupujícího prezídia
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2014
4. Návrh rozpočtu na rok 2015
5. Volba členů nového prezídia Asociace českých kameramanů
6. Různé
Do nového prezídia byli zvoleni tito členové:
Jiří Myslík, Josef Špelda, Jaromír Šofr, Marek Jícha, Horváthová Jesicca, Vidu Gunaratna, Martin Čech, Ivan Vít, Jan Šuster, Klaus Fuxjäger, Petr Koblovský
Nové prezídium si zvolilo svého prezidenta a víceprezidenta:
prezidentem Asociace českých kameramanů je prof. MgA. Marek Jícha
a
víceprezidentem je prof. Mgr. Jiří Myslík

UNAVENI Z ARCHIVNÍ MOCI

Členy výzkumného týmu NAKI příjemně překvapilo, když se dozvěděli, že Kancelář Kreativní Evropa — MEDIA spolu s Národním filmovým archivem (NFA) pořádají 26.5.2015 v Městské knihovně v Praze setkání význačných osobností evropského archivnictví pod názvem Seminář Archivní film dnes a že k účasti na této konferenci jsou zváni i zástupci tuzemského výzkumného projektu NAKI zabývajícího se digitalizací národního filmového fondu, který řeší AMU ve spolupráci s širokým týmem odborníků Z ČVUT a dalšími externími spolupracovníky. Neprodleně podali přihlášku s anotací příspěvku na téma Systém posouzení obrazových rozdílů v digitální kinematografii, týkající se kvality zpřístupňování digitálního obrazu pořízeného ze starých archivních filmů.

Pokračovat ve čtení „UNAVENI Z ARCHIVNÍ MOCI“

REZOLUCE OOA-S K DIGITALIZACI STARŠÍCH ČESKÝCH FILMŮ

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K digitalizaci starších českých filmů

Valné shromáždění OOA-S, jakožto nejvyšší spolkový orgán Ochranné organizace autorské — Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., přijalo na svém řádném zasedání dne 26.5.2015 rezoluci:

Činní tvůrci a nositelé autorských práv sdružení v OOA-S vyjadřují jednoznačnou podporu svým kolegům – autorům výtvarné složky audiovizuálních děl v jejich úsilí o kvalitní digitalizaci národního filmového dědictví podle jasné metodiky, za účasti odborníků a postupem lege artis. Zejména velmi důrazně vyzývají, aby byla respektována morální práva autorů a chráněna integrita jejich děl před nekvalitními zásahy a postupy.

Pokračovat ve čtení „REZOLUCE OOA-S K DIGITALIZACI STARŠÍCH ČESKÝCH FILMŮ“