VALNÁ HROMADA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ 25. 6. 2015

Dne 25. června 2015 se konala Valná hromada Asociace českých kameramanů.
Šlo o volební valnou hromadu s programem:
1. Zpráva o činnosti Asociace českých kameramanů od poslední Valné hromady a za celé období práce odstupujícího prezídia
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2014
4. Návrh rozpočtu na rok 2015
5. Volba členů nového prezídia Asociace českých kameramanů
6. Různé
Do nového prezídia byli zvoleni tito členové:
Jiří Myslík, Josef Špelda, Jaromír Šofr, Marek Jícha, Horváthová Jesicca, Vidu Gunaratna, Martin Čech, Ivan Vít, Jan Šuster, Klaus Fuxjäger, Petr Koblovský
Nové prezídium si zvolilo svého prezidenta a víceprezidenta:
prezidentem Asociace českých kameramanů je prof. MgA. Marek Jícha
a
víceprezidentem je prof. Mgr. Jiří Myslík