JAK OBJEDNAT KNIHU ČESKÁ KAMERAMANSKÁ ŠKOLA ?

Každý člen Asociace českých kameramanů, který má zaplacené členské příspěvky, dostane jeden exemplář knihy Česká kameramanská škola zdrama. Další případné knihy je nutno zakoupit.

Prosíme obracejte se na Vidu Gunaratnu o informace, kde si můžete knihy vyzvednout.

Vidu Gunaratna, AČK – 723806423

ZEMŘEL PAN KAMERAMAN MIROSLAV FOJTÍK

Vážené kolegyně a kolegové,

se zármutkem Vám oznamujeme, že zemřel náš drahý kolega kameraman Miroslav Fojtík.
Poslední rozloučení s kameramanem Miroslavem Fojtíkem se uskuteční ve čtvrtek 16. července 2020 ve 13.00 hodin v Ústřední obřadní síni na Olšanském hřbitově v Praze.