Fotografická soutěž prezidenta AČK o nejlepší PF 2024

Prezident Asociace českých kameramanů vypisuje tradiční fotografickou soutěž o nejlepší PFku tentokráte za rok 2024. S přáním všeho dobrého, zdraví a štěstí, tvůrčích úspěchů ve světě bez válek, inflací a nedobré nálady v roce 2024.

Veselé vánoce! prof. Marek Jícha, AČK

Vítězem minulého ročníku PF 2023 je Tomáš Choura AČK, který na Vánočním setkání Asociace českých kameramanů v MATu dne 18.12.2023 večer Cenu obdržel.
Pokračovat ve čtení „Fotografická soutěž prezidenta AČK o nejlepší PF 2024“

Fotografická soutěž prezidenta AČK o nejlepší PF 2023

Přeji všem členkám a členům AČK nádherné Vánoční svátky, pohodu, klid a rozjímání, pevné zdraví, osobní štěstí a svět bez válek v roce 2023. Vyhlašuji opět soutěž prezidenta AČK o nejlepší PF 2023. Bohužel na bleděmodrém pozadí našich webovských stánek, díky současnému i následnému barevnému kontrastu v našich očích nebude soutěž příliš regulérní, ale budu hodnotit PFky u mne na šedém pozadí mého počítače.

Veselé vánoce! prof. Marek Jícha

Cenu prezidenta AČK za rok 2022 získal pan kameraman Vladimír Dousek
Pokračovat ve čtení „Fotografická soutěž prezidenta AČK o nejlepší PF 2023“

Cena prezidenta AČK za nejlepší Pour Féliciter roku 2022

Vážení přátelé,

prezident Asociace českých kameramanů vypisuje 4. ročník soutěže o umělecky a obsahově nejkvalitnější Pour Féliciter – novoroční přání k roku 2022. Účastnit se mohou pouze členové AČK. Každý soutěžící pošle elektronicky své PF 2022 na emailovou adresu lampafilmx@gmail.com do 20. ledna 2022. Prezident AČK ocení jednu z nich Cenou prezidenta AČK za nejlepší PF roku 2022 – lahví dobrého italského vína.

Těším se na krásné PFky a jsem s vánočním pozdravem a přáním dobrého světla v roce 2022!

prof. MgA. Marek Jícha, prezident Asociace českých kameramanů

Pokračovat ve čtení „Cena prezidenta AČK za nejlepší Pour Féliciter roku 2022“

CENA PREZIDENTA AČK ZA NEJLEPŠÍ POUR FÉLICITER ROKU 2021

Vážení kolegové a kolegyně,

prezident Asociace českých kameramanů vypisuje již 3. ročník soutěže o umělecky a obsahově nejkvalitnější Pour Féliciter – novoroční přání k roku 2021. Účastnit se mohou pouze členové AČK. Každý soutěžící pošle elektronicky své PF 2021 na emailovou adresu lampafilmx@gmail.com do 20. ledna 2021. Prezident AČK ocení jednu z nich Cenou prezidenta AČK za nejlepší PF roku 2021 – lahví dobrého italského vína v ceně cca 1.000,-Kč. Věřím, že tato soutěž bude opět úspěšná a přihlásí se do ní mnoho kameramanů a kameramanek jako v loňském roce. S vánočním pozdravem a přáním dobrého světla v roce 2021!

Pokračovat ve čtení „CENA PREZIDENTA AČK ZA NEJLEPŠÍ POUR FÉLICITER ROKU 2021“

CENA PREZIDENTA AČK ZA NEJLEPŠÍ POUR FÉLICITER ROKU 2020

Vážení kolegové a kolegyně,

prezident Asociace českých kameramanů prof. MgA. Marek Jícha vypisuje 2. ročník soutěže o nejlepší, umělecky a obsahově nejkvalitnější Pour Féliciter – novoroční přání k roku 2020.

Účastnit se mohou pouze členové AČK. Každý soutěžící pošle elektronicky své P.F. 2020 na emailovou adresu lampafilmx@gmail.com do 20. ledna 2020. Po té prezident A.Č.K. sám vybere nejlepší PF 2020 a ocení je Cenou prezidenta AČK za nejlepší PF roku 2020. Cenou je láhev dobrého italského vína v ceně 1.000,-Kč. Protože vím, že je mnoho z nás, kteří mají vynikající PFky, věřím, že tato soutěž bude úspěšná a přihlásí se do ní mnoho kameramanů a kameramanek.

S vánočním pozdravem a přáním dobrého světla v roce 2020

Ještě jedna nesouěžní PF od Vidu Gunaratny:

prof. MgA. Marek Jícha, prezident Asociace českých kameramanŮ

Ivan Šlapeta

Pravoslav Flak

Josef Hanuš

David Poyhar

Pavel Rydl

Jaromír Šofr

Jaro Waldeck

Vidu Gunaratna

Jiří Stivín

Vladimír Dousek

Jiří Myslík

Daniel Souček

Ivan Vít

CENA PREZIDENTA A.Č.K. ZA NEJLEPŠÍ POUR FÉLICITER ROKU 2019

Vážení kolegové a kolegyně,

prezident Asociace českých kameramanů prof. MgA. Marek Jícha vypisuje soutěž o nejlepší, umělecky a obsahově nejkvalitnější Pour Féliciter – novoroční přání k roku 2019. Kdo se chce účastnit soutěže, nechť pošle elektronicky své P.F. na emailovou adresu lampafilmx@gmail.com do 20. ledna 2019. Po té prezident A.Č.K. sám vybere nejlepší PF 2019 a ocení jej Cenou prezidenta A.Č.K. za nejlepší P.F. roku 2019. Cenou je láhev dobrého italského vína v ceně 1.000,-Kč.

Prezident A.Č.K., který se soutěže osobně neúčastní, vykopává soutěž svým P.F. 2019, které nemusí být inspirací, ale jen podnětem k otevření této nové soutěže. Protože vím, že je mnoho z nás, kteří mají vynikající P.F.ky věřím, že tato soutěž, bude úspěšná a přihlásí se do ní mnoho kameramanů.

S vánočním pozdravem a přáním dobrého světla v roce 2019

prof. MgA. Marek Jícha
prezident Asociace českých kameramanůPravoslav Flak

Pavel Rydl

Vladimír Holomek

Vidu Gunaratna

Petr Štulíř

Richard Špůr

Ivan Vít

Marek Janda

Martin Preiss

Vladimír Holomek

Karel Kajfosz

Michal Hájek

Daniel Souček

David Ployhar

Vladimír Dousek

Po velmi dlouhém a nelehkém zvažování a současně s poděkováním všem zúčastněným soutěžícím kameramanům a s uznáním vysoké kvality jejich fotografií i nápaditosti PF 2019 prezident Asociace českých kameramanů prof. Marek Jícha ocenil vítěze: kameramana Pravoslava Flaka