Nové informace o prof. Jánu Šmokovi

Milí přátelé,

k první výstavě po smrti Jána Šmoka bylo vydáno dvojalbum DVD obsahující videodokumenty z FAMU, Slezské univerzity, Karlštejna a Spiše a také Sešity historie FAMU, Šmokovy spisy ad. S přibývajícím časem tak stoupl zájem o ně, že jsme to umístili na youtube a je to přístupné např. z hesla Ján Šmok ve wikipedii. Toto heslo jsme také umístili na slovenskou wikipedii, která o Šmokovi vůbec nevěděla.

Pokračovat ve čtení „Nové informace o prof. Jánu Šmokovi“

Projekt Bezpečný film

Problematika bezpečnosti práce a implementace opatření v oblasti pojištění při projektech ČT

vypracoval MgA. Tomáš Pak (katedra produkce FAMU)

Projekt „Bezpečný film“

Projekt Bezpečný film vznikl na katedře produkce FAMU v roce 2019. Cílem projektu je změna zvyklostí a zavedení nových pravidel v oblasti předcházení škodám v rámci štábů. Důraz je kladen zejména na bezpečnost práce a sjednocení standardů pojištění a odpovědností mezi jednotlivými členy štábu při AV tvorbě.

Projekt podporují: FTV Prima, spol. s r.o., Asociace producentů v audiovizi, z.s.., Herecká asociace, Asociace českých kameramanů z.s., Evropský Institut Bezpečnosti filmových projektů, z.ú. Akademie múzických umění v Praze katedra produkce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně katedra multimediálních komunikací, VŠB Technická univerzita Ostrava fakulta bezpečnostního inženýrství a další.

Pokračovat ve čtení „Projekt Bezpečný film“

Cena AČK CENY ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ ZA ROK 2022 JSOU UDĚLENY

1. března 2023 proběhl 28. ročník předávání profesních Cen Asociace českých kameramanů v kině Lucerna v Praze. Udílení cen se konalo pod záštitou ministra kultury ČR Martina Baxy.

Prezident Asociace českých kameramanů prof. Marek Jícha přednesl řeč otevírající slavnostní večer:

foto: Ivan Vít

V našem kameramanském světě se podobně jako ve světě reálném děly v roce 2022 věci příjemné i nepříjemné. Z nepříjemných pro nás kameramany např. jmenujme kauzu nedobře zdigitalizovaného filmu režiséra Vojtěcha Jasného a kameramana Jaroslava Kučery Až přijde kocour. Přes všechny protesty naší Asociace, protesty odborné veřejnosti i majitelů autorských práv je tento film stále NFA promítán na mezinárodních festivalech a distribuován po celém světě. Totéž se děje s nechvalně známou sérii tzv. Maďarských digitalizátů. My ale stále věříme, že vedle dokonale digitálně zrestaurovaných amerických a francouzských filmů budou moci diváci vidět i ty naše české. Chceme na tom s českými archiváři spolupracovat. Hledáme k tomu správnou cestu.

Pokračovat ve čtení „Cena AČK CENY ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ ZA ROK 2022 JSOU UDĚLENY“