Cena AČK CENY ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ ZA ROK 2022 JSOU UDĚLENY

1. března 2023 proběhl 28. ročník předávání profesních Cen Asociace českých kameramanů v kině Lucerna v Praze. Udílení cen se konalo pod záštitou ministra kultury ČR Martina Baxy.

Prezident Asociace českých kameramanů prof. Marek Jícha přednesl řeč otevírající slavnostní večer:

foto: Ivan Vít

V našem kameramanském světě se podobně jako ve světě reálném děly v roce 2022 věci příjemné i nepříjemné. Z nepříjemných pro nás kameramany např. jmenujme kauzu nedobře zdigitalizovaného filmu režiséra Vojtěcha Jasného a kameramana Jaroslava Kučery Až přijde kocour. Přes všechny protesty naší Asociace, protesty odborné veřejnosti i majitelů autorských práv je tento film stále NFA promítán na mezinárodních festivalech a distribuován po celém světě. Totéž se děje s nechvalně známou sérii tzv. Maďarských digitalizátů. My ale stále věříme, že vedle dokonale digitálně zrestaurovaných amerických a francouzských filmů budou moci diváci vidět i ty naše české. Chceme na tom s českými archiváři spolupracovat. Hledáme k tomu správnou cestu.

foto: Ivan Vít

Na druhou pozitivní stranu bych rád využil příležitosti a poděkoval jménem Asociace českých kameramanů České televizi za mnoha letou spolupráci. Vážíme si toho, že jsou naše názory vždy vyslechnuty a společně přispíváme k udržení tradiční tvorby také na filmovou surovinu, což je dnes v Evropě ojedinělé. ČT zachovala v činnosti Laboratoře České televize. Praotec českých kameramanů a režisérů Jan Kříženecký byl první, kdo vyvolával v Praze 35mm filmový negativ. Ztrátou této možnosti by se z Prahy stala filmařsky provinční lokalita, ať již nad tím někdo mávne rukou anebo ne. Výrobci filmové suroviny se vracejí k výrobě filmového negativu. Kodak má vyprodaný materiál na 10let dopředu a u nás také královohradecká FOMA stále vyrábí filmový 35mm negativ a testy s ním již začínají probíhat. Věříme, že se vývoj v dobré obrátí a záběry budou tvořeny filmovými tvůrci podle jejich potřeby. Stejně tak se nám společně s vedením České televize dařilo řešit i praktické problémy našich členů v běžné denní rutině a zlepšit tak pracovní podmínky pro výkon naší profese.

Děkujeme a chválíme Českou televizi i za to, že provádí kvalitní digitalizace. V loňském roce se zdigitalizovaly dva filmy režisérky Marie Poledňákové a kameramana Petra Poláka v odpovídající 4K kvalitě certifikovanou metodou DRA. Měli jsme možnost vidět je na televizních obrazovkách o letošních vánocích. Nádherné filmy Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Digitální obraz také postupuje krůček po krůčku vpřed a pozorujeme mnohá zlepšení. O tom jsou ale dnešní Ceny AČK, abychom tyto výsledky mohli posoudit. Rád bych za to poděkoval letošní odborné porotě, která pracovala ve složení: Milan Cieslar, filmový režisér, předseda poroty, Jan Lukeš, publicista, Josef Krajbich, střihač a kameramani Pavel Berkovič, Petr Hojda, Jan Šťastný a Simon Todorov.

Dovolte mi dnes tradičně vzpomenout na naše kolegy, kteří nás od našeho posledního setkání zde v Lucerně navždy opustili. Byli to pan kameraman Vladimír Malík, pan kameraman Jiří Rolínek, pan kameraman a čestný prezident Asociace českých kameramanů Josef Hanuš, pan kameraman Karel Dobřichovský, pan kameraman Jaromír Zaoral, pan kameraman Václav Svoboda, pan kameraman Martin Horyna, pan kameraman Jiří Větroň, pan kameraman a profesor FAMU Jiří Macák a pan kameraman a profesor FAMU Jiří Macháně. Dovolte mi uctít jejich památku minutou ticha…

Děkuji Vám… 

Zahajuji dnešní 28. udílení Cen Asociace českých kameramanů za rok 2022 a předávám slovo Jitce Novotné, která bude dnešní večer moderovat.

Asociace českých kameramanů udělila prestižní profesní Ceny AČK za vynikající kameramanská umělecká díla v oblasti filmu a televize, která vznikla v roce 2022. 

Asociace českých kameramanů společně s Divadelní, literární, audiovizuální agenturou DILIA, z.s. na návrh svého prezídia udělila Cenu za celoživotní kameramanské dílo paní kameramance Věře Štinglové.

foto: Martin Vadas

Věra Štinglová se narodila v Praze v roce 1928. Již v mládí ji zaujala možnost zachycení obrazu na papír, situace, která již neexistuje. To byla hlavní inspirace k tomu, aby se věnovala fotografování. Byla zaměstnána u firmy Langhans, kde se vyučila a poprvé přišla do styku s profesionální fotografií v atelieru, s prací se světlem a kompozicí obrazu. Odtud byl už jen malý krok ke studiu na filmové fakultě AMU obor filmový obraz, i když v té době bylo kameramanství doménou mužů. Z pedagogů vzpomíná na lidský a profesionální odkaz prof. Jána Šmoka a prof. Jaroslava Boučka. Po absolvování školy v roce 1955 byla přijata do nově vzniklé Československé televize jako švenkr. Vzhledem k její úspěšné a spolehlivé dosavadní práci jí byla nabídnuta funkce hlavní kameramanky v redakci vysílání pro děti a mládež, kde se vyráběly hlavně pohádky, ale také publicistické pořady typu Zvědavá kamera nebo Vlaštovka. Jako hlavní kameramanka mohla nyní plně uplatnit svůj talent, cit pro práci se světlem a smysl pro vyprávění příběhu obrazem. Pro tyto důležité vlastnosti kameramana byla stále víc přizvána ke spolupráci s významnými režiséry jako jsou Jaromil Jireš, Ludvík Ráža, Vlasta Janečková, Věra Jordánová, Jiří Krejčík, Libuše Koutná a další.

foto: archiv Věry Štinglové

Z důležitých titulů práce kameramanky Věry Štinglové můžeme jmenovat dobrodružné drama Vzpoura na Bounty, Dva šlechtici z Verony, Tom Sawyer, Martin Eden, Starožitníkův krám, Zbojník Ondráš a další. Její práce na televizních inscenacích se vždy vyznačovala vysokou estetickou kulturou obrazu, která vždy sloužila sdělovanému příběhu, dále výtvarnou prací se světlem jako hlavním výrazovým prostředkem kameramana a lidským partnerským vztahem ke svým spolupracovníkům. Z mnoha pohádek jmenujme několik s jejími oblíbenými čerty. S čerty nejsou žerty, Čertův švagr, Nemaluj čerta na zeď. Z vážnějších a umělecky náročnějších děl jmenujme pohádku O labuti, O Háderunovi a víle Elóře, Malá mořská víla, Sedmero krkavců, Tři veteráni a další. Filmografie uvádí, že natočila 1200 až 1800 titulů nejrůznějších žánrů.

Úspěšnost své práce kameramanky vidí Věra Štinglová v lásce k profesi, v plném nasazení a citu pro emocionální působení světla a stínu.

Asociace českých kameramanů společně s Ochrannou organizací autorskou OOA-S, z.s. udělila cenu „Uznání OOA-S a AČK“ studentovi katedry kamery FAMU Filipu Hájkovi za mezifakultní cvičení – taneční etudu FAMU/HAMU„IMPULSIUM“, choreografie/režie: Michaely Dzurovčínové. Toto uznání je určeno posluchačům oboru kamery filmových škol v České republice za mimořádný počin v oblasti obrazové koncepce filmu. 

foto: Ivan Vít

Filip Hájek pochází ze severu Čech. O kameru se zajímá od osmi let, už v dětství natáčel své první amatérské snímky. Na střední škole byl přibrán do místní rozvíjející se produkce, se kterou točí dodnes. Po maturitě studoval necelé dva roky na vyšší filmové škole Michael v Praze, odkud přešel na FAMU. Nyní druhým rokem pokračuje v magisterském stupni studia. Na FAMU spolupracuje se studentem katedry režie Vojtou Konečným, se kterým natočil snímek „Růžička ve tmě“, který se dostal na filmový festival Camerimage v polské Toruni do sekce Film and Art School Etudes Panorama. V průběhu studia nabíral zkušenosti při spolupráci s českými i zahraničními produkcemi, např. při seriálu The wheel of times, Bohéma nebo Cesta za oceán.

Porota Cen Asociace českých kameramanů za rok 2022 pracovala ve složení:

Milan Cieslar                 režisér

Jan Lukeš                      publicista

Josef Krajbich              střihač                         

Petr Hojda                    kameraman                 

Pavel Berkovič            kameraman                 

Simon Todorov           kameraman                 

Jan Šťastný                   kameraman      

Odborná porota udělila Cenu AČK za vynikající kameramanské filmové dílo kameramanovi Dušanovi Husárovi za film Banger režiséra Adama Sedláka.

foto: Ivan Vít

Odborná porota udělila Cenu AČK za vynikající kameramanské televizní dílo kameramanovi Adamu Machovi za film Podezření režiséra Michala Blaška.

foto: Ivan Vít

Odborná porota udělila Cenu AČK za vynikající kameru v dokumentárním filmu kameramanovi Jakubovi Vrbíkovi za film Je nalezena tím, koho hledá režiséra Petra Michala

foto: Ivan Vít

Odborná porota udělila první Cenu AČK za kameramansky přínosné dílo kolektivu válečných zpravodajů za film Good Old Czechs režiséra Tomáše Bojara.

foto: Ivan Vít

Odborná porota udělila ještě druhou cenu Cenu AČK za kameramansky přínosné dílo kameramance Janě Hojdové za film A pak přišla láska režiséra Šimona Holého.

foto: Ivan Vít

Prezidium Asociace českých kameramanů udělilo Cenu AČK za reklamu kameramanovi Davidovi Hofmannovi za reklamu Česká spořitelna režiséra Přemysla Ponáhlého a Jana Kalvody.

foto: Ivan Vít

Sponzory předávání Cen Asociace českých kameramanů jsou: Axius, s.r.o., Panavision, PFX, Vantage, Arri Rental, ACE Prague, Ochranná organizace autorská OOA-S, Divadelní, literární, audiovizuální agentura Dilia, Biofilms Rental, Animation People, Achtung4K, Lampafilm Praha, UPP Universal Production Partners, MAT film Resort, Manto Gallery, Hexar, Pačinek, Kino Lucerna, firma Sirdesign, Michael Samuelson Lighting a Copterfilm.

návrh pozvánky: Jiřina Šubertová

Poděkování za podporu patří rovněž Ministerstvu kultury České republiky a partnerům, jimiž jsou Barrandov Studio a.s.a Česká televize.