70. NAROZENINY JIŘÍHO STIVÍNA

Dne 6. prosince se uskutečnil slavnostní večer – oslava 70. narozenin pana kameramana Jiřího Stivína. Za účasti pana kameramana Josefa Špeldy a mnoha přátel a příznivců Jiřího Stivína se slavilo, jak je zvykem v Asociaci českých kameramanů, v prostorách kina Ponrepo, za laskavého přispění firmy AXIUS. Fotografoval pan kameraman František Spilka.DRA – IMAGO V BYDHOŠTI – CAMERAIMAGE 2012

Na letošním mezinárodním kamermanském filmovém festivalu v polské Bydhošti PLUS CAMERAIMAGE 2012
se sešla pracovní skupina IMAGO, která projednávala svoji důležitou agendu. Mezi jinými byla přijata naše iniciativa DEKLARACE IMAGO o DRA, kterou připravili profesor MgA Marek Jícha, profesor MgA Jaromír Šofr a profesor Mgr. Jiří Myslík z výzkumného týmu FAMU spolupracující s naší Asociací. Jde o velice důležitou proklamaci, kterou v únoru podepíší členové ze 47 světových a 35 evropských národních kameramanských Asociací. Kameramané tak deklarují, co je originálním zdrojem filmu. DRA znamená, že originálním zdrojem filmu je vedle negativu z kamery a premiérové kopie také Digitálně restaurovaný autorizát. Je-li film restaurovaný za účasti restaurátora a odborné autorské skupiny filmových spoluautorů jde o DRA. Slovo Autorizát bylo schváleno a vstoupilo tak do svého života obdorného termínu. Jeho autorem je profesor Jaromír Šofr. Vysvětluje jeho význam porovnámím se slovem destilace – DESTILÁT, autorizace – AUTORIZÁT.
Prezídium IMAGO při schvalování slova AUTORIZÁT.
Z leva do prava: Luciano Tovoli AIC, Nigel Walters BSC, Cristina Busch, Louis-Philippe Capelle SBC, Birgit Gudjonsdottir FNF, Richard Andry AFC, Paul- René Roestad FNF (at the back), Herman Verschuur DFF, Astrid Heudbrantner AAC.
(c) foto Marek Jícha

WEBOVSKÉ STRÁNKY AČK ZAREGISTROVÁNY V NÁRODNÍ KNIHOVNĚ

Vážení kolegové,
protože se zase množí názory, „Co že se to děje s našimi stránkami?“, zde jsou základní informace:
1. Webovské stránky www.ceskam.cz mají svojí redakční radu a redaktory, kterými jsou všichni členové prezídia Asociace českých kameramanů, jemnovitě Marek Jícha, Jiří Myslík, Jaromír Šofr, Martin Preiss, Lukáš Hyksa, Ivan Vít, Josef Špelda, Mark Bliss, Tomáš Choura, Aleš Cigánek, Josef Hanuš, Petr Koblovský. Můžete se tedy obracet na všechny tyto redaktory. Nefunguje-li něco na stránkách, není to tedy vina pouze Marka Jíchy. I ostatní členové prezídia mají povinnost do stránek přispívat a vylepšovat je, kontrolovat a za jejich obsah odpovídají svým členům.
2. Weboské stránky mají v sekci PRO ČLENY podstránku, kterou spravuje Martin Preiss. Zde jsou informace pod heslem, určené jen pro členy AČK. Zde můžete například rozvíjet svoje debaty, najde zde zápisy z prezídií AČK, teré můžete připomínkovat.
3. Webovské stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR. Byly vybrány exkluzivně pro archivaci národní paměti, protože obsahují informace, které nejsou dostupné jinde. Budou sloužit pro rešerše výzkumných pracovníků a historiků dnes i v budoucnosti. Co se objeví na našich stránkách nebude nikdy zapomenuto.
Redakční rada

GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE NEKOMUNIKUJE S ASOCIACÍ ČESKÝCH KAMERAMANŮ

Dne 1.12.2012
Asociace českých kameramanů oslovila pana Ing. Petra Dvořáka po jeho zvolení do funkce Generálního ředitele České televize
blahopřejným dopisem, kde jej vyzvala k přátelské informativní schůzce. Pan ředitel nám neodpověděl. Ke schúzce nedošlo. Prezident AČK Josef Hanuš napsal tedy dopis druhý, kde vše opakoval. Po zvolení nového prezidenta Asociace českých kameramanů prof. MgA Marka Jíchy AČK, byl odeslán v pořadí třetí dopis řediteli ČT, vyzývající jej k uspořádání informativní schůzky mezi ČT a AČK. Žádná odpověď opět nepřišla. Prezídium AČK tedy poslalo generálnímu řediteli České televize čtvrtý, tentokráte otevřený dopis, dne 19. října 2012. Do dnešní doby jsme opět nedostali žádnou odpověď.
Protože se jedná o dopis otevřený, dáváme jej k dispozici i čtenářům našich asociačních webovských stránek. Žádáme veřejnost o radu, jak mají čeští kameramani a kameramansky komunikovat s veřejnoprávní institucí typu Česká televize, když ta neumí odpovědět v zákonné lhůtě ani na jeden ze čtyř úředních dopisů. Jak potom chceme kultivovat kvalitu obrazové složky televizních děl, když se vedení ČT s kameramany vůbec nebaví.
Vnímáme to tak, že kvalita je v poslední době slovo označující něco nepřijatelného, nepotřebného. Za co tedy platíme televizní poplatky? Poplatky by se měly adekvátně snížit tak, jak se snižují platy kameramanů.

POSLEDNÍ JUBILEA LETOŠNÍHO ROKU

Dne 28. listopadu 2012 se konala oslava 80. narozenin pana kameramana Františka Němce v pražském kině Ponrepo. Mezi mnohými přáteli a gratulanty přišli poblahopřát oba prezidenti Asociace českých kameramanů, čestný prezident Josef Hanuš a současný prezident profesor Marek Jícha.Poslední letošní akcí bude oslava 70. narozenin pana kameramana Jiřího Stivína, na kterou jste všichni srdečně zváni.