GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE NEKOMUNIKUJE S ASOCIACÍ ČESKÝCH KAMERAMANŮ

Dne 1.12.2012
Asociace českých kameramanů oslovila pana Ing. Petra Dvořáka po jeho zvolení do funkce Generálního ředitele České televize
blahopřejným dopisem, kde jej vyzvala k přátelské informativní schůzce. Pan ředitel nám neodpověděl. Ke schúzce nedošlo. Prezident AČK Josef Hanuš napsal tedy dopis druhý, kde vše opakoval. Po zvolení nového prezidenta Asociace českých kameramanů prof. MgA Marka Jíchy AČK, byl odeslán v pořadí třetí dopis řediteli ČT, vyzývající jej k uspořádání informativní schůzky mezi ČT a AČK. Žádná odpověď opět nepřišla. Prezídium AČK tedy poslalo generálnímu řediteli České televize čtvrtý, tentokráte otevřený dopis, dne 19. října 2012. Do dnešní doby jsme opět nedostali žádnou odpověď.
Protože se jedná o dopis otevřený, dáváme jej k dispozici i čtenářům našich asociačních webovských stránek. Žádáme veřejnost o radu, jak mají čeští kameramani a kameramansky komunikovat s veřejnoprávní institucí typu Česká televize, když ta neumí odpovědět v zákonné lhůtě ani na jeden ze čtyř úředních dopisů. Jak potom chceme kultivovat kvalitu obrazové složky televizních děl, když se vedení ČT s kameramany vůbec nebaví.
Vnímáme to tak, že kvalita je v poslední době slovo označující něco nepřijatelného, nepotřebného. Za co tedy platíme televizní poplatky? Poplatky by se měly adekvátně snížit tak, jak se snižují platy kameramanů.