Valná hromada Asociace českých kameramanů 3. 6. 2021

Termín a program Valné hromady AČK 2021

Vzhledem k pokračující pandemické situaci covid-19 se Valná hromada AČK uskuteční elektronicky prostřednictvím Zoom konference. Vzhledem k tomu, že letošní Valná hromada AČK je volební, každý člen AČK dostane možnost účasti na VH a nebude diskriminován on-line formou, ke které nemají všichni naši členové přístup.

Pokračovat ve čtení „Valná hromada Asociace českých kameramanů 3. 6. 2021“

VÝZVA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ

Vážení páni poslanci a paní poslankyně,

my, členové Asociace českých kameramanů (dále jen AČK) jsme v nejužším pracovním styku s Českou televizí a jejím současným vedením. S velkým znepokojením sledujeme dění kolem volby 4 dalších členů Rady České televize. Profesní asociace (ARAS, APA, Fites…) dávaly společné návrhy kandidátů, z nichž se nikdo v užším výběru neobjevil. Chceme, aby byl proces volby radních transparentní a vedl k doplnění rady kvalitními kandidáty, kteří svou erudicí a mravními postoji pomohou ke zkvalitnění práce České televize. Výkon radních paní Hany Lipovské a pana Lubomíra Veselého nás o takových kvalitách ani úmyslech nepřesvědčil. Apelujeme na Vás, naši volení zástupci, zvažte, prosím, všechny možné cesty, jak oddálit volbu Rady do doby, než se sejde kvalitní a vyvážený výběr kandidátů. Česká televize má být nezávislá a objektivní. Chceme, aby Rada České televize, která je dozorčím orgánem, tyto zásady přímo nepopírala. Proto se jednomyslně připojujeme pod výzvu iniciativy respektovaných spolků, organizací, profesních svazů i významných osobností :

Pokračovat ve čtení „VÝZVA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ“