Valná hromada Asociace českých kameramanů 3. 6. 2021

Termín a program Valné hromady AČK 2021

Vzhledem k pokračující pandemické situaci covid-19 se Valná hromada AČK uskuteční elektronicky prostřednictvím Zoom konference. Vzhledem k tomu, že letošní Valná hromada AČK je volební, každý člen AČK dostane možnost účasti na VH a nebude diskriminován on-line formou, ke které nemají všichni naši členové přístup.

Časový plán

18.5. – Vyhlášení termínu VH AČK, která se bude konat dne 3.6. 2021 od 17:00hodin elektronicky. Těm, kdo nemají počítač, bude tento termín oznámen písemně Českou poštou. Oznámení obsahuje výzvu k podání kandidatur volených členů prezídia a prezentací těchto kandidátů do prezidia a to k datu 3.6. 2021.

Program VH 2021

3. 6. 2021 17:00hodin – První část Valné hromady AČK, která proběhne on-line na základě pozvánky na konferenci Zoom. Dojde k přečtení a schválení zpráv a rozpočtů AČK a ke zvolení volební komise. Proběhnou prezentace kandidátů do Prezidia AČK. Volba členů proběhne v následujícím období a to korespondenčně.

4.6. – Odeslání volebních lístků Českou poštou všem členům AČK s úplnou kandidátkou všech přihlášených členů.

23.6. 2021, 17:00 hodin – Druhá část Valné hromady AČK (on-line Zoom), kde volební komise sečte došlé hlasy a vyhlásí výsledek voleb. Potom se nové prezidium sejde (on-line) a zvolí prezidenta a viceprezidenta. Zpět se připojí na on-line schůzku VH AČK a vyhlásí výsledek volby Prezidia.

Tento postup zvolilo Pezidium Asociace českých kameramanů, protože tak vyjde maxinálně vstříc možnosti všem členům Asociace účastnit se korespondenčně volby nového prezidia a současně bude ekonomicky co nejšetrnější.

Prezidium Asociace českých kameramanů vyhlašuje termín Valné hromady AČK 2021 na termín 3. 6. 2021 od 17:00 hodin na Zoom dle zaslané pozvánky. Druhá část VH 2021 se bude konat dne 23. 6. 2021 od 17:00 hodin na Zoom opět dle pozvánky.

Kandidatury se souhlasem a stručnou prezentací kandidáta posílejte emailem na adresu lampafilmx@gmail.com anebo Českou poštou na adresu AČK – Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2 tak, abychom je dostali k rukám dne 3. června 2021.