Mezinárodní konference kameramanů Budapešť

Společný názor IMAGO na Návrh EU XXL Budapešť, 17.listopadu 2010
Zastoupené kameramanské Asociace IMAGO na Mezinárodní kameramanské konferenci v Budapešti (17.-19. listopadu 2010) jsou si vědomy, že Evropská unie dala větší důraz na podporu programů tvořivostí a inovací pro nadcházející desetiletí. Na této evropské úrovni je dnes nepřijatelný nedostatek politického lobingu, pokud jde o obrovské problémy evropských kameramanů a dalších tvůrců v audiovizuálním odvětví.
IMAGO se dohodlo, že by se mělo stát součástí společné iniciativy společně s dalšími příslušnými evropskými zastřešujícími organizacemi, jako je Fera, FSE, ECSA, FFACE, EÚD a pomáhat ke zlepšení lobbování pro všechny tvůrce audiovizuálních děl a zvýšit intenzitu komunikace a informovanosti mezi těmito organizacemi s orgány EU.
IMAGO navrhuje, aby společné iniciativy byly provedeny a řízeny formou hnutí EU XXL FILM ve Vídni, vzhledem k základním zkušenostem a znalostem o strukturách právních předpisů a procesech v EU a jejích zkušenostech v politických sítíhc. IMAGO podporuje úsilí EU XXL FILM v diskusích a prosazování myšlenky této společné iniciativy s jinými zastřešujícími organizacemi v rámci audiovizuální tvůrčí evropské komunity. Cílem těchto snah je jednomyslně definovat instalaci lobby platformy demokratické legitimity a zapojení jednotlivých zastřešujících organizací.
Nigel Walters BSC Prezident IMAGO
Budapešť, 17.listopadu 2010