PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KAMERY SONY BURANO

Představení kamery Sony BURANO v České republice!Poprvé se na FAMU uskuteční akce, během které se můžete seznámit s novým modelem Sony BURANO, nejnovějším přírůstkem do rodiny Sony CineAlta včetně nejnovějších filmových objektivů Sony.

BURANO v sobě spojuje vynikající filmový obraz a vyjimečnou flexibilitu pro kameramany a malé filmové štáby. Všestranně, lehká a kompaktní plnoformátová 8K filmová kamera s E mount a PL bajonetem se stabilizací obrazu a dynamickým rozsahem až 16 stop.Variabilní režimy snímání  Full Frame, Super 35 a zpomalené snímání až 12 snímků za sec. ve 4K dělají z BURANA unikátní kameru pro víceúčelové použití. https://pro.sony/en_SK/products/digital-cinema-cameras/burano 

Pokračovat ve čtení „PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KAMERY SONY BURANO“

Projekce filmu „Až přijde kocour“ FAMU

Dnes 4. 8. 2021 jsem byl přizván na projekci digitalizovaného filmu, který natočil můj otec Jaroslav Kučera „Až přijde kocour„. Součástí projekce bylo porovnání vzorků pořízených z originál negativu a výsledným obrazem již digitalizovaného filmu. Srovnání bylo provedeno na děleném plátně, kde byl na první pohled patrný markantní rozdíl v barevném podání a kvalitě barev. Plně se ztotožňuji s názorem kameramana Jaroslava Brabce (a dalších přítomných kameramanů), který vyjádřil v dopise a stavím se za nutnost zhotovení digitální kopie z originálního negativu za dohledu kameramanské odborné komise. Současnou podobu digitalizovaného filmu považuji jako poškození uměleckého i technického záměru mého otce Jaroslava Kučery a nepřeju si, aby byl film v této podobě veřejně promítán. Předchozí projekce v kině Světozor pořádané NFA jsem se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit.

Štěpán Kučera

FAMU – NOVÝ PROGRAM VÝUKY KAMERY V ANGLICKÉM JAZYCE

Na FAMU na katedře kamery byla otevřena výuka magisterského studia kamery v anglickém jazyce. Poprvé se na katedře kamery začínají učit vedle českých studentů také zahraniční anglicky mluvící studenti. Tento historicky první ročník začal workshopem firmy Angenieux, která předváděla novou řadu transfokátorů OPTIMO DP, určených pro digitální kamery. workshop byl veden zástupci firmy panem Jaquesem Bouleyem a panem Dominique Rouchonem za účasti profesora Josefa Pecáka a profesora Marka Jíchy. Prezentace proběhla za účasti firmy SYNTEX.

Pokračovat ve čtení „FAMU – NOVÝ PROGRAM VÝUKY KAMERY V ANGLICKÉM JAZYCE“

VÝZKUMNÝ PROGRAM Metodiky digitalizace národního filmového fondu – NAKI AMU/NFA zahájen dne 6. března 2013 na katedře kamery FAMU

Ve středu 6. března 2013 byl zahájen rozsáhlý výzkumný projekt Ministerstva kultury České republiky „Metodiky digitalizace národního filmového fondu“. Akademie múzických umění v Praze, fakulta filmová a televizní (FAMU) ve spolupráci s Národním filmovým archívem (NFA) začínají pracovat na projektu certifinované metodiky digitalizace archivních filmů. Tým řešitelů pod vedením prof. MgA. Marka Jíchy, vedoucího katedry kamery a Mgr. Anny Batistové Ph.D., ředitelky filmových sbírek NFA, začal svoji práci společnou schůzkou všech řešitelů v prostorách katedry kamery FAMU. Byl zdůrazněn celospolečenský význam digitálního restaurování klasických analogových filmových nosičů. Zájem archivářů o digitalizaci nejvýznamnějších archiválií vzrůstá v důsledku výrazného zdražování kopírovacích materiálů a jejich laboratorního zpracování. Zájmem filmové obdorné veřejnosti je zpřístupňovat filmové sbírky digitalizací archivních fondů. Zájem autorů filmů, režisérů, kameramanů, výtvarníků, hudebních skladatelů a zvukařů je rovněž naplňován kvalitním převodem jejich filmů do digitální podoby, které již nebudou promítány v defektní a často pro tvůrce nedůstojné kvalitě. Projekt NAKI realizovaný ve spoluprácu AMU a NFA přináší naprosto originální myšlenku o spolupráci filmových restaurátorů a autorských organizací formulovanou v teorii DRA — digitálně restaurovaného autorizátu. Tato teorie je předmětem zahájeného výzkumu. Dalším cílem programu je zachování paměti technologického knowhow ještě žijících pamětníků filmového průmyslu pro budoucí využití v procesu digitalizace nejen českých filmů. Na FAMU se tak po dlouhé době otevřel výzkumný projekt mající tradici v práci minulých generací kameramanů a technologů FAMU spolupracujících s Filmovým studiem Barrandov. Vzpomeňme na zakladatele této tradice pana prof. Ing. Dr. techn. Jaroslava Boučka.

Pokračovat ve čtení „VÝZKUMNÝ PROGRAM Metodiky digitalizace národního filmového fondu – NAKI AMU/NFA zahájen dne 6. března 2013 na katedře kamery FAMU“