Výběrové řízení na pedagoga/pedagožku pro Katedru kamery FAMU

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru kamery FAMU– pedagog/pedagožka pro výuku předmětu Kameramanský seminář.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce

 • Výuka předmětu Kameramanský seminář – uchazeč/ka bude spolupracovníkem/spolupracovnicí prof. Vladimíra Smutného
 • Vedení a konzultace studentských filmů a cvičení;
 • vedení a oponování praktických a teoretických bakalářských a magisterských diplomových prací;
 • účast při přijímacím řízení, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušebních komisích státních závěrečných zkoušek.

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání uměleckého zaměření v oboru kamera;
 • znalosti a praktické dovednosti z oblasti obrazové techniky a technologií v kinematografii;
 • kameramanská praxe;
 • dobré organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita a pracovní nasazení;
 • přehled o současných trendech v obrazové snímací a postprodukční technice a technologiích;
 • schopnost přednášet v anglickém jazyce;
 • pedagogická praxe výhodou.

Datum nástupu: 1. 10. 2023 nebo dle dohody

Pracovní úvazek

 • 0,25 nebo dle dohody
 • platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky v rozsahu 2 – 4 normostrany
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 20. 8. 2023 elektronicky na e‑mailovou adresu kristyna.sperkova@famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog/pedagožka katedra kamery – Kameramanský seminář. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek. 

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na webu AMU.