Mezinárodní kameramanský summit ASC ICS v Los Angeles.

Americká asociace kameramanů (ASC) zorganizovala opět Mezinárodní kameramanský summit, který se konal v 5. – 9. června 2023  v budově ASC Club house.

Program Summitu je vždy zaměřen na problematiku, která zajímá kameramany a kameramanky, a to nejen v rámci technických a technologických inovací, které jsou v Hollywoodu vždy předmětem koncentrovaného zájmu, ale také na oblasti tvůrčí a týkající se filmové estetiky a etiky.

Asociace českých kameramanů, dostala možnost odprezentovat zprávu o průběhu oslav 100. výročí od svého založení, které oslavila v době koronaviru v roce 2020 výstavou na náměstí Míru v Praze 2. Roku 1920 byl totiž v Praze ve Vodičkově ulici č.11 založen Klub Českých Kino Fotografů (K.Č.K.F.), který byl v průběhu let přeorganizován přes kameramanské sekce ČS Filmové Unie až po od roku 1992 kdy byla oficiálně registrována Asociace českých kameramanů. Čeští kameramani cítí tento proces organizování českých a československých kameramanů jako kontinuální, kdy jejich profesní sdružování nezastavil ani nacizmus 2. světové války a ani 40 let komunizmu. Tehdy byly všechny spolky a jim podobné aktivity zakázány. Existovalo jen revoluční odborové hnutí (ROH) jehož členem Kameramanská sekce nebyla. Přesto byla trpěna a pravidelně se scházela na odborných jednáních, projekcích, hodnocení nově vzniklých filmů a konzultacích s vedením Filmového studia Barrandov a ve filmové klubu v Praze na Příkopech.

Dva prezidenti dvou nejstarších kameramanských Asociací, vlevo kameraman Shelly Johnson, ASC (Jurský park) a vpravo Marek Jícha, AČK (Kamený most). Americká asociace je nejstarší na světě a Česká asociace je nej- starší v Evropě. Obě již oslavily 100 let existence.
Fotografie české delegace zprava Marek Jícha AČK, Petr Cikhart AČK a Suki Medenčevič ASC před budovou ASC Club House v pro Los Angeles neobvykle zataženém počasí.

1920 – 1932  K.Č.K.F. zprvu se profese jmenovala Filmový fotograf

1932 – 1939  Kameramanská Sekce ČsFU     profese se jmenovala   Cameraman

1939 – 1948  ČMFU    profese se jmenovala  Kameraman

1948 -1989   ROH  (Kameramanská sekce existuje jen neoficiálně)

1989- 1992   Sdružení československých filmových kameramanů (SČFK/SFILK)

1992 – 2020   Asociace českých kameramanů AČK    

Prezident Asociace českých kameramanů prof. Marek Jícha přednesl půlhodinovou prezentaci doplněnou projekcí filmových a obrazových ukázek, před plénem zástupců všech kameramanských asociací z celého světa. Prezentace byla přijata s nadšením a Marek Jícha s Petrem Cikhartem, oba zástupci AČK, přijímali vřelé gratulace. Asociace českých kameramanů byla světovou kameramanskou obcí přijata jako nejstarší kameramanská Asociace v Evropě a druhá nejstarší na světě. O jeden rok nás přeskočili jen američtí kameramani, kteří v roce 1919 založili Static Club, předchůdce Americké Asociace Kameramanů ASC.