POZVÁNKA TOMÁŠE CHOURY

Zpráva o (ne)spolkovém večeru 21. 5. 2014
Bohužel jsem se potkal v Marathon Café zase jen sám se sebou. Vím, moje maličkost není populární, jsem vlastně nezajímavý, možná nudný a začínám být asi i otravný. Marná snaha k růžím nepřivoní … Člověk je tvor omylný a třeba se mýlím, tak snad se ve středu 28. 5. potkáme a připijeme si na zdraví. Sic jsem neměl ve zvyku slavit svoje narozeniny, ale i zvyky se dají měnit, když je potřeba.
Tak prosím přijměte pozvání na nějaký ten metr piv.
Tomáš Choura

ZPRÁVA TOMÁŠE CHOURY

Zpráva o prvním spolkovém večeru 30. 4. 2014
Sešli jsme se! Ale bylo to rychlé … ani fotkou z mobilu jsem nestihl zaznamenat kolegu Tomáše, příjmení se omlouvám všem jsem také nestihl, ale … není to člen asociace, což mi nevadí, ale zase ale … no prostě zase další omluva za to, že jsem něco chtěl, ale nedopadlo to tak jak bych chtěl, ale zase co dál než ale … jednoduše jsem s nějakou virozou zůstal viset ve vztahoprázdnu … a tak bych jen chtěl připomenout všem členům, že je zase středa a já na Vás budu čekat v Marathon Café Černá 9 Praha 1 abychom plnili „termín“ spolkový život 🙂 zatím nik Spolek osamělého oka jen připomínám 🙂
Těším se na Vás kolegové Tomáš Choura

KAMERA OKO – PRAŽSKÉ KAMERAMANSKÉ DNY 29. 5. – 1. 6. 2014

Vážení kolegové,
Mezinárodní festival kameramanských filmů KAMERA OKO, pořádá ve dnech 29. května až 1. června 2014
KAMERAMANSKÉ DNY v PRAZE

tato akce je pořádána ve spolupráci s AČK, AFC, BVK a FNF asociacemi

Součástí bude také MASTERCLASS
kameramana Williho KURANTA, AFC, ASC
Tato akce je určena pro všechny české kameramany, studenty FAMU a tedy i pro členy Asociace českých kameramanů. Všichni jste proto srdečně zváni.

PROGRAM:

Čtvrtek 29.5.2014

KINO PONREPO / 14 :00 — 17:00
14:00
Státní fond kinematografie — podpora výroby krátkometrážních a experimentálních filmů
Tereza Cz Dvořáková, Ph.D. představí činnost organizace s důrazem na nové granty.
Nadace České bijáky — poslání a činnost
Proces digitálního restaurování v ČR a aktuální práce na Ostře sledovaných vlacích.
15:00
Jaroslav Kučera: Pohled (em) fotografa a kameramana
PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. přiblíží projekt zaměřený na zhodnocené nově nalezené pozůstalosti J. Kučery.
Ikarie XB-1: stopy v obraze
Bc. Jakub Jiřiště popíše, jak významotvorná práce s kamerou a prostředím napomohly slavnému českému sci-fi k nadčasovosti.
16:00
NAKI — Metodika digitalizace národního filmového fondu
prof. MgA. Marek Jícha seznámí veřejnost s projektem, na kterém společně pracují kameramané, zvukoví mistři a archiváři.
Česká kameramanská škola — první generace
MgA. Daniel Souček se věnuje filmům prvních kameramanů a filmových průkopníků v Čechách.

KINO EVALD / 19:00
HOŘÍ, MÁ PANENKO
Československo/Itálie, 1967, kamera: Miroslav Ondříček, režie: Miloš Forman, 71 minut
Restaurovaná verze z DCP. Odborný úvod s ukázkami dalších filmových formátů: 35mm, DVD.

STUDIO BÉLA / 20:00

DIVOKÁ KARTA ARTCAM PRO KAMERAMANA MARTINA PREISSE
Projekce vybraného filmu z katalogu Film Distribution Artcam, s odborným úvodem. Vstup volný.

Pátek 30.5.2014

FAMU / 10:30

WILLY KURANT — MASTERCLASS
Pouze pro registrované studenty FAMU, v anglickém jazyce
Masterclass s kameramanem Willy Kurantem – hlavním kameramanem děl Maurice Pialata a kameramanem filmů J. L. Godarda (Masculin féminin), O. Wellese (Immortal Story), P. Garrella (La Jalousie, Un été brulant), V. Schlöndorffa (Michael Kohlhaas) (mimo jiné)
Masterclass bude realizován formou „aristotelovské školy“, začneme na FAMU a následně vyrazíme do města, je třeba dorazit včas.

KINO EVALD / 17:00

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Československo, 1968, kamera: Jaroslav Kučera, režie: Vojtěch Jasný, 115 minut
Restaurovaná verze z DCP. Odborný úvod s ukázkami dalších filmových formátů: 35mm, DVD.

KINO PONREPO /17:30

IKARIE XB 1
Československo, 1963, kamera: Jan Kališ, režie: Jindřich Polák, 82 minut

STUDIO BÉLA / 20:00

MUŽSKÝ ROD, ŽENSKÝ ROD
Francie, 1966, kamera: Willy Kurant, režie: Jean-Luc Godadrd, 110 minut
Restaurovaná digitální verze klasického snímku francouzské nové vlny. Uvádí kameraman Willy Kurant.

Sobota 31.5.2014

KINO EVALD / 17:00

BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Francie/Itálie, 1965, kamera: Raoul Coutard, režie: Jean-Luc Godadrd, 110 minut
Restaurovaná verze z DCP.

BIO PONREPO / 20:00

MICHAEL KOHLHAAS
Německo, 1969, kamera: Willy Kurant, režie: Volker Schlöndorff, 93 minu

VALNÁ HROMADA IMAGO – DELPHI 2014

VALNÁ HROMADA IMAGO IAGA 2014 — DELPHI v ŘECKU
Imago Annual General Assembly
Dne 25. a 26. dubna 2014 v řeckém Delphi v European Cultural Centre of Delphi zasedlo IMAGO na svém IAGA 2014. 25. dubna se jednalo téměř celý den o nových stanovách IMAGO. Byly diskutovány jednotlivé body a pozměňovací návrhy drobného charakteru. Zásadní body, tedy rovnocenné postavené všech členů IMAGO, jejich rozdělelní na řádné členy, asociované členy a čestné členy včetně názvu asociace: „IMAGO — European Federation of Cinematographers“ ve francoužštině pak: „IMAGO, Fédération Européenne des Directeurs de la Photographie Cinématographique“ byly odhlasovány. IMAGO tedy zůstává evropskou federací kameramanských asociací s mnoha přidruženými asociacemi ze světa, které mají rovnocenné postavení.

Podle pozměněného plánu agendy IAGA (výroční valné hromady IMAGO) nám byl dne 26. dubna 2014 ráno v 8.30 hodin poskytnut časový prostor jedné hodiny k vysvětlení historie i současného stavu rozpracovanosti i účinnosti našeho projektu NAKI AMU/NFA zabývající se metodikou DRA. Účastníci IAGA nerušeně a s plnou pozorností vyslechli náš věcný referát sestávající z části přednesené prof. MgA. Markem Jíchou a následně doplněné vystoupením prof. MgA. Jaromíra Šofra, nastiňujícím auditoriu výjímečnost fenoménu digitalizace ve službách současného restaurování. Projev logicky souvisel s aktuálním tématem ideologie a etiky digitálního restaurování. V následujícím čase, kdy posluchači mohli vyjádřit svůj názor na přednesené, nezaněl jediný komentář vyjadřující kritiku nebo negativní hodnocení probíhajícho pražského výzkumu. V projevu Marka Jíchy zazněl návrh na založení specializovaného IMAGO výboru zabývajícího se metodikou DRA. Okamžitou reakcí výboru IMAGO byl návrh na zrušení dosud existující Autorsko právní komise IMAGO a její nahrazení nově založenou komisí tzv.: „Authors rights and Film Heritage Committee“. Její vznik byl odhlasován bez projevu opozice.
Prezident Nigel Walters na úvod svého projevu ocenil aktivitu Asociace českých kameramanů a pražského výzkumného týmu a poděkoval za množství vynaložené energie a za prezentaci ideí zásadního významu. Zdůraznil, že je pro IMAGO důležité zklidnit rozjitřenou situaci, vzniklou neakceptací IMAGO Deklarace o DRA a postojem osobnosti pana Nicoly Mazzantiho, prezidenta Evropské asociace archivů (ACE). Nigel Walters řekl, že je potřeba harmonizovat vzhtahy mezi IMAGO a ACE a navázat konstruktivní dialog, aby bylo možné dospět k uspokojivému konsensu. Zdůraznil, že výbor IMAGO uskuteční do půl roku pracovní schůzku s panem Nicolou Mazzantim, prezidentem ACE, a požádá jej o navázání dialogu.
Z reakcí je nutno jmenovat příspěvek polského prezidenta kameramanké Asociace PSC, Jerziho Zielinskiho, ASC, PSC, který seznámil auditorium se situací v polském archivu. Pan Zielinski se přímo sám účastní digitalizací polských filmů a má mnohé zkušenosti s přístupem archivářů k realizaci jednotlivých kroků současné digitalizace. Uvedl, že jsou polští kameramané zváni do archivu jako expertní poradci nebo kameramani řídící práci koloristy při restaurování. Ocenil metodu DRA.
Podobně zazněly příspěvky australského a makedonského reprezentanta Rona Johansona a Tomi Salkovskiho. Ukázalo se, že kameramani jsou pro potřeby kvalitní digitalizace běžně zváni do archivů pro jejich bezprostřední profesní zkušenosti.
Polský prezident seznámil auditorium s nápadem PSC, pozměnit jméno polské asociace. V angličtině jejich jméno zůstává, ale v polštině se mění na Asociace autorů filmového obrazu. Tento nápad nás zaujal. Myslíme si, že by Asociace českých kameramanů v rámci příprav nových stanov AČK mohla také uvažovat o podobné změně. Například by se mohla jmenovat:
„Asociace českých kameramanů — autorů filmové a televizní fotografie“
Ještě stojí za zmínku návrh Portugalské asociace na založení Educational Committee, který byl rovněž projednán a rovněž schválen. Výbor by měl jednotit názory, jak vyučovat kameramanskou profesi v době digitální kinematografie.
Asociace českých kameramanů provedla annonci 6tého ročníku Mezinárodního kameramanského filmového festivalu KAMERA OKO 2014.
Asociace českých kameramanů dostala mandát zastupovat v hlasování asociaci slovenských kameramanů ASK, což jsme rádi uskutečnili. Naše dvě bratrské Asociace jsou si názorově velmi blízké, a tak věříme, že jsme názory našich slovenských kolegů řádně zastoupili.
Jde tedy o dobrou zprávu pro všechny milovníky utracených peněz na ne zcela funkční organizaci IMAGO:
ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ Z IMAGO NEVYSTOUPILA !!!


Zpráva delegátů AČK – Marka Jíchy a Jaromíra Šofra