KAMERA OKO – PRAŽSKÉ KAMERAMANSKÉ DNY 29. 5. – 1. 6. 2014

Vážení kolegové,
Mezinárodní festival kameramanských filmů KAMERA OKO, pořádá ve dnech 29. května až 1. června 2014
KAMERAMANSKÉ DNY v PRAZE

tato akce je pořádána ve spolupráci s AČK, AFC, BVK a FNF asociacemi

Součástí bude také MASTERCLASS
kameramana Williho KURANTA, AFC, ASC
Tato akce je určena pro všechny české kameramany, studenty FAMU a tedy i pro členy Asociace českých kameramanů. Všichni jste proto srdečně zváni.

PROGRAM:

Čtvrtek 29.5.2014

KINO PONREPO / 14 :00 — 17:00
14:00
Státní fond kinematografie — podpora výroby krátkometrážních a experimentálních filmů
Tereza Cz Dvořáková, Ph.D. představí činnost organizace s důrazem na nové granty.
Nadace České bijáky — poslání a činnost
Proces digitálního restaurování v ČR a aktuální práce na Ostře sledovaných vlacích.
15:00
Jaroslav Kučera: Pohled (em) fotografa a kameramana
PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. přiblíží projekt zaměřený na zhodnocené nově nalezené pozůstalosti J. Kučery.
Ikarie XB-1: stopy v obraze
Bc. Jakub Jiřiště popíše, jak významotvorná práce s kamerou a prostředím napomohly slavnému českému sci-fi k nadčasovosti.
16:00
NAKI — Metodika digitalizace národního filmového fondu
prof. MgA. Marek Jícha seznámí veřejnost s projektem, na kterém společně pracují kameramané, zvukoví mistři a archiváři.
Česká kameramanská škola — první generace
MgA. Daniel Souček se věnuje filmům prvních kameramanů a filmových průkopníků v Čechách.

KINO EVALD / 19:00
HOŘÍ, MÁ PANENKO
Československo/Itálie, 1967, kamera: Miroslav Ondříček, režie: Miloš Forman, 71 minut
Restaurovaná verze z DCP. Odborný úvod s ukázkami dalších filmových formátů: 35mm, DVD.

STUDIO BÉLA / 20:00

DIVOKÁ KARTA ARTCAM PRO KAMERAMANA MARTINA PREISSE
Projekce vybraného filmu z katalogu Film Distribution Artcam, s odborným úvodem. Vstup volný.

Pátek 30.5.2014

FAMU / 10:30

WILLY KURANT — MASTERCLASS
Pouze pro registrované studenty FAMU, v anglickém jazyce
Masterclass s kameramanem Willy Kurantem – hlavním kameramanem děl Maurice Pialata a kameramanem filmů J. L. Godarda (Masculin féminin), O. Wellese (Immortal Story), P. Garrella (La Jalousie, Un été brulant), V. Schlöndorffa (Michael Kohlhaas) (mimo jiné)
Masterclass bude realizován formou „aristotelovské školy“, začneme na FAMU a následně vyrazíme do města, je třeba dorazit včas.

KINO EVALD / 17:00

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Československo, 1968, kamera: Jaroslav Kučera, režie: Vojtěch Jasný, 115 minut
Restaurovaná verze z DCP. Odborný úvod s ukázkami dalších filmových formátů: 35mm, DVD.

KINO PONREPO /17:30

IKARIE XB 1
Československo, 1963, kamera: Jan Kališ, režie: Jindřich Polák, 82 minut

STUDIO BÉLA / 20:00

MUŽSKÝ ROD, ŽENSKÝ ROD
Francie, 1966, kamera: Willy Kurant, režie: Jean-Luc Godadrd, 110 minut
Restaurovaná digitální verze klasického snímku francouzské nové vlny. Uvádí kameraman Willy Kurant.

Sobota 31.5.2014

KINO EVALD / 17:00

BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Francie/Itálie, 1965, kamera: Raoul Coutard, režie: Jean-Luc Godadrd, 110 minut
Restaurovaná verze z DCP.

BIO PONREPO / 20:00

MICHAEL KOHLHAAS
Německo, 1969, kamera: Willy Kurant, režie: Volker Schlöndorff, 93 minu