VÝZVA ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ

Vážení páni poslanci a paní poslankyně,

my, členové Asociace českých kameramanů (dále jen AČK) jsme v nejužším pracovním styku s Českou televizí a jejím současným vedením. S velkým znepokojením sledujeme dění kolem volby 4 dalších členů Rady České televize. Profesní asociace (ARAS, APA, Fites…) dávaly společné návrhy kandidátů, z nichž se nikdo v užším výběru neobjevil. Chceme, aby byl proces volby radních transparentní a vedl k doplnění rady kvalitními kandidáty, kteří svou erudicí a mravními postoji pomohou ke zkvalitnění práce České televize. Výkon radních paní Hany Lipovské a pana Lubomíra Veselého nás o takových kvalitách ani úmyslech nepřesvědčil. Apelujeme na Vás, naši volení zástupci, zvažte, prosím, všechny možné cesty, jak oddálit volbu Rady do doby, než se sejde kvalitní a vyvážený výběr kandidátů. Česká televize má být nezávislá a objektivní. Chceme, aby Rada České televize, která je dozorčím orgánem, tyto zásady přímo nepopírala. Proto se jednomyslně připojujeme pod výzvu iniciativy respektovaných spolků, organizací, profesních svazů i významných osobností :

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ DIVÁCKÉ RADY ČT

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, Divácká rada České televize, která sdružuje významné organizace veřejného života, jež zastupují důležité divácké skupiny, je přesvědčena o profesionalitě práce zaměstnanců České televize a o jejím neocenitelném přínosu pro občany ČR, zejména během pandemie COVID-19. Členové Divácké rady však považují současný politický tlak na Českou televizi za ohrožení její nezávislosti a za oslabení veřejné služby. Jako zástupci Divácké rady Vás proto žádáme, aby byla volba nových členů Rady ČT odložena do doby, než se jednoznačně vyřeší všechny otevřené otázky spojené s celým nominačním procesem.

Děkujeme. V úctě
Asociace ekologických organizací Zelený kruh
Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Asociace režisérů a scenáristů
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Asociace profesionálních divadel
Česká konference rektorů
Česká rada dětí a mládeže
České centrum mezinárodního PEN klubu
Český filmový a televizní svaz FITES
Český olympijský výbor
EDUin
Ekumenická rada církví v České republice
Federace židovských obcí v ČR
Herecká asociace
Charita ČR
Institut dokumentárního filmu
Junák – český skaut
Nadace Charty 77
Konto Bariéry
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Via
Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Národní galerie
Post Bellum
Svaz měst a obcí ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Syndikát novinářů
Transparency International
Asociace českých kameramanů AČK
Josef Středula, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů
prof. Eva Zažímalová, předsedkyně, Akademie věd ČR
Prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národní divadlo
MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel, Česká filharmonie
Ivo Mathé, prezident, Česká filmová a televizní akademie
Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum
PhDr. Michal Bregant, generální ředitel, Národní filmový archiv
PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel, Památník národního písemnictví
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů
Jindřiška Kudrlová, prezidentka Asociace základních uměleckých škol ČR
Karel Strachota, Člověk v tísni
Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle — Nadace Olgy Havlové
Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců
Ladislav Kratochvíl, ředitel, ORBI PONTES (ASNEP)
Jiří Stárek, Asociace základních uměleckých škol
Mgr. Bc. Hana Stýblová, členka rady Asociace ředitelů základních škol
prof. MgA. Marek Jícha, prezident Asociace českých kameramanů